Dodavanje ili uklanjanje ikona sa radne površine

Na radnu površinu možete dodati ili sa nje ukloniti ikone programa‌, datoteka, slika, lokacija itd.

Većina ikona koje dodate na radnu površinu biće prečice, ali na njoj takođe možete da čuvate datoteke i fascikle. Ako izbrišete datoteke ili fascikle koje su uskladištene na radnoj površini, one se premeštaju u korpu za otpatke, gde možete trajno da ih izbrišete. Ako izbrišete prečicu, ona se uklanja sa radne površine, ali datoteka, program ili lokacija do koje prečica vodi se ne briše.

Prečice možete da prepoznate po strelici na ikoni.

Primer prečice na radnoj površini
Primer prečice na radnoj površini
Primer datoteke uskladištene na radnoj površini
Primer datoteke uskladištene na radnoj površini
Prikaži sve

Dodavanje ikone

  1. Pronađite stavku za koju želite da kreirate prečicu. (Za pomoć pri pronalaženju datoteke ili fascikle, pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle. Za pomoć pri pronalaženju programa, pogledajte odeljak „Start“ meni (pregled).)

  2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, izaberite stavku Pošalji u, a zatim izaberite stavku Radna površina (kreiraj prečicu). Ikona prečice se pojavljuje na radnoj površini.

Uklanjanje ikone

  • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu radne površine, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Dodavanje ili uklanjanje uobičajenih ikona radne površine

Možete da dodate ili uklonite uobičajene ikone radne površine, uključujući prečice do fascikle „Računar“, lične fascikle, fascikle „Mreža“, programa Internet Explorer, korpe za otpatke i kontrolne table, tako što ćete izvršiti ove korake.

  1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Personalizacija.

  2. U levom oknu izaberite stavku Promeni ikone radne površine.

  3. U okviru stavke Ikone radne površine potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku ikonu koju želite da dodate na radnu površinu ili opozovite izbor u polju za potvrdu za svaku ikonu koju želite da uklonite sa radne površine, a zatim kliknite na dugme U redu.