Dodavanje ili uklanjanje trake sa alatkama „Brzo pokretanje“

Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ je deo trake zadataka i sadrži prečice do programa koje često koristite. Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ izgleda ovako:

Slika trake sa alatkama „Brzo pokretanje“
Traka sa alatkama „Brzo pokretanje“
  • Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor trake zadataka, postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Brzo pokretanje.

    Pojaviće se oznaka potvrde koja označava da je traka sa alatkama „Brzo pokretanje“ vidljiva na traci zadataka.

Savet

  • Da biste dodali program na traku sa alatkama „Brzo pokretanje“, pronađite ikonu programa koji želite da dodate, kliknite na nju, a zatim je prevucite na traku sa alatkama „Brzo pokretanje“.