Dodavanje oznaka ili drugih svojstava datoteci

Svojstva datoteka prikazuju informacije o datotekama, kao što su ime autora i datum kada je datoteka poslednji put izmenjena. Iako postoje mnoga svojstva koja su povezana sa datotekama, oznake su često najkorisnije jer datotekama možete dodati oznake koje sadrže reči ili fraze koje će olakšati pronalaženje datoteka.

Datoteke možete organizovati i brzo pronaći kada traženje i filtriranje vršite pomoću svojstava datoteka. Na primer, prikaz datoteka u fascikli „Dokumenti“ možete brzo suziti na samo one datoteke koje je napisao određeni autor ili one koje sadrže određene oznake. Međutim, ova svojstva prvo treba da dodate datotekama.

Napomena

 • Svojstva nekih tipova datoteka ne možete dodavati ni menjati. Na primer, svojstva Microsoft Office dokumenata i pretraga možete dodavati ili menjati, ali svojstva TXT ili RTF datoteka ne možete.

Prikaži sve

Dodavanje ili menjanje uobičajenih svojstava pomoću okna sa detaljima

Uobičajena svojstva datoteka, kao što su oznake, imena autora i ocene, možete dodavati ili menjati iz okna sa detaljima koje se nalazi u donjem delu prozora fascikle.

 1. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

 2. Kliknite na datoteku da biste primenili svojstva.

 3. U oknu sa detaljima u donjem delu prozora fascikle kliknite na svojstvo koje želite da promenite, otkucajte novo svojstvo, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Slika oznaka u oknu sa detaljima
  Dodavanje oznake u oknu sa detaljima

  Da biste dodali više od jednog svojstva, odvojite svaku stavku tačkom i zarezom. Da biste ocenili datoteku pomoću svojstva ocenjivanja, kliknite na zvezdicu koja predstavlja ocenu koju želite da primenite.

Dodavanje ili menjanje svojstava koja se ne pojavljuju u oknu sa detaljima

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da promenite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Detalji, kliknite na polje sa svojstvima koje želite da promenite, otkucajte reč ili frazu, a zatim kliknite na dugme Primeni. (Ako uopšte ne vidite tekst za svojstvo koje želite da dodate, postavite pokazivač na mesto na kojem bi tekst trebalo da se nalazi i polje će se pojaviti.)

  Da biste dodali više od jednog svojstva istog tipa, odvojite svako svojstvo tačkom i zarezom. Da biste ocenili datoteku pomoću svojstva ocenjivanja, kliknite na zvezdicu koja predstavlja ocenu koju želite da primenite.

  Slika polja „Oznake“ u dijalogu „Svojstva“
  Dodavanje oznaka datoteci u dijalogu „Svojstva“

  Sledite gore navedene korake da biste promenili bilo koje drugo dostupno svojstvo (na primer, „Autori“, „Ocena“ ili „Komentari“).

Dodavanje ili menjanje svojstava prilikom čuvanja datoteke

Svojstva datoteke možete dodavati ili menjati i prilikom kreiranja i čuvanja datoteke i na taj način nećete morati naknadno da tražite datoteku i primenite svojstva.

 1. U programu koji koristite izaberite meni Datoteka, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte oznake i druga svojstva u odgovarajućim poljima.

  Slika dijaloga „Sačuvaj kao“
  Dodavanje svojstava datoteci u dijalogu „Sačuvaj kao“
 3. Otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Uklanjanje svojstava iz datoteke

Ako planirate da delite datoteku sa drugom osobom, možda ćete želeti da uklonite neka ili sva svojstva datoteke, posebno ako ona sadrže lične podatke. Na primer, svojstvo „Autor“ možda uključuje imena ljudi koji su sarađivali na izradi datoteke, a oznake možda sadrže reči ili fraze koje ne želite da drugi ljudi vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Svojstva.

 2. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Detalji.

 3. Izaberite stavku Ukloni svojstva i lične podatke.

 4. U dijalogu Uklanjanje svojstava izaberite stavku Kreiraj kopiju sa uklonjenim svim mogućim svojstvima, a zatim kliknite na dugme U redu. Na taj način možete zadržati originalnu verziju datoteke sa svim svojstvima i napraviti kopiju sa uklonjenim svojstvima koja je prikladna za deljenje.
  – ili –
  U dijalogu Uklanjanje svojstava izaberite opciju Ukloni sledeća svojstva iz datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu za svako svojstvo koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Ako ste dodali svojstva koristeći neki drugi program, a ne operativni sistem Windows, trebalo bi da uklonite ova svojstva pomoću tog programa. Dijalog „Uklanjanje svojstava“ uklanja svojstva koja su dodata korišćenjem operativnog sistema Windows, ali možda neće moći da ukloni sva svojstva koja su dodali neki programi.