Dodavanje prelaza i efekata u slike i video zapise u programu Windows Movie Maker

Filmove možete da poboljšate dodavanjem prelaza ili efekata.

Prelazi

Prelaz kontroliše kako se reprodukcija odvija od jednog klipa ili slike do drugog. Prelaz možete da dodate između dve slike, video klipa ili naslova u bilo kojoj kombinaciji, na montažnom stolu/vremenskoj osi. Trajanje reprodukcije prelaza možete da promenite do trajanja kraćeg od dva uzastopna klipa. Prelazi koje možete da dodate uključuju postepeno pojavljivanje iz crnog ekrana, klizanje jednog klipa preko ekrana da bi se pojavio drugi klip ili prelaz koji izgleda kao da se jedan klip raspršuje da bi se pojavio sledeći.

Svi koji prelazi koje dodate pojavljuju se na traci prelaza na vremenskoj osi. Da biste videli ovu traku, morate da proširite video zapis. Trajanje prelaza se određuje količinom preklapanja dva klipa. Sledeća slika prikazuje projekat sa prelazom na montažnom stolu:

Slika prelaza na montažnom stolu
Prelaz na montažnom stolu

Sledeća slika prikazuje projekat sa prelazom na vremenskoj osi:

Slika prelaza na vremenskoj osi
Prelaz na vremenskoj osi
Prikaži sve

Dodavanje prelaza

 1. Na montažnom stolu/vremenskoj osi kliknite na drugi od dva video klipa, naslova ili slike između kojih želite da dodate prelaz.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Prelazi.

 3. U oknu „Sadržaj“ kliknite na prelaz koji želite da dodate. Da biste videli kako prelaz izgleda, možete da kliknete na dugme Reprodukuj koje se nalazi ispod monitora za pregled.

 4. U meniju Klip izaberite stavku Dodaj na vremensku osu ili Dodaj na montažni sto.

Napomene

 • Prelaz možete da dodate i tako što ćete ga prevući na vremensku osu i otpustiti između dva klipa na video zapisu. Ili, ako se nalazite u prikazu montažnog stola, možete da prevučete prelaz u prelaznu ćeliju između dva video klipa ili dve slike.

 • Ako ste nadogradili računar sa operativnog sistema Windows XP na Windows Vista, nijedan dodatni prelaz ili efekat koji ste ranije preuzeli i instalirali neće biti dostupan u trenutnoj verziji programa Windows Movie Maker.

Menjanje trajanja prelaza

 • Na traci prelaza na vremenskoj osi, prevucite početak prelaza prema početku ili završetku vremenske ose u zavisnosti od toga da li želite da prelaz bude kraći ili duži.

Napomena

 • Da biste videli traku prelaza na vremenskoj osi, potrebno je da proširite video zapis.

Menjanje podrazumevanog trajanja prelaza

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.

 2. Otkucajte vreme (u sekundama) za podrazumevano trajanje reprodukcije prelaza nakon što se prelazi dodaju na montažni sto/vremensku osu.

Uklanjanje prelaza

 1. Uradite sledeće:

  • Na montažnom stolu, kliknite na prelaznu ćeliju koja sadrži prelaz koji želite da uklonite.

  • Na vremenskoj osi kliknite na prelaz na traci prelaza koji želite da uklonite.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Ukloni.

Efekti

Efekti omogućavaju da dodate specijalne efekte u film. Na primer, možda ste uvezli video zapis za koji želite da izgleda kao klasični, stari film. Možete da dodate jedan od efekata za stare filmove u video klip, sliku ili naslov da bi taj video klip izgledao kao stari film.

Sledeća slika prikazuje projekat sa efektom na montažnom stolu:

Slika efekta na montažnom stolu
Efekat na montažnom stolu

Sledeća slika prikazuje projekat sa efektom na vremenskoj osi:

Slika efekta na vremenskoj osi
Efekat na vremenskoj osi
Prikaži sve

Dodavanje efekata

 1. Na montažnom stolu/vremenskoj osi izaberite video klip, sliku ili naslov na koji želite da dodate efekat.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Efekti.

 3. U oknu „Sadržaj“ kliknite na efekat koji želite da dodate. Da biste videli kako efekat izgleda, možete da kliknete na dugme Reprodukuj, koje se nalazi ispod monitora za pregled.

 4. U meniju Klip izaberite stavku Dodaj na vremensku osu ili Dodaj na montažni sto.

Napomene

 • Efekte možete da dodajete i tako što ćete ih prevući iz okna „Sadržaj“ i otpustiti na sliku ili video klip u video zapis na vremenskoj osi, na ćeliju sa efektima za video klip ili na sliku na montažnom stolu.

 • Prikaz sličica u oknu „Sadržaj“ prikazuje primere različitih efekata.

 • Ako ste nadogradili računar sa operativnog sistema Windows XPna Windows Vista, nijedan dodatni prelaz ili efekat koji ste ranije preuzeli i instalirali neće biti dostupan u trenutnoj verziji programa Windows Movie Maker.

Menjanje efekata

 1. Na video zapisu na vremenskoj osi ili na montažnom stolu, kliknite na video klip, sliku ili naslov koji ima primenjen efekat koji želite da promenite.

 2. U meniju Klip postavite pokazivač na stavku Video, a zatim izaberite stavku Efekti.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste uklonili efekat, u oblasti Prikazani efekti kliknite na efekat, a zatim na dugme Ukloni. Ponovite postupak ako je potrebno.

  • Da biste dodali efekat, u oblasti Dostupni efekti kliknite na efekat koji želite da dodate, a zatim na dugme Dodaj. Ponovite postupak ako je potrebno.

Saveti

 • Ako dodajete više efekata, možete da promenite redosled kojim se pojavljuju korišćenjem dugmadi Premesti nagore ili Premesti nadole.

 • Da biste brzo dodali efekat, možete da ga prevučete na video klip, sliku ili naslov na montažnom stolu/vremenskoj osi.

 • Ako isti efekat dodate više puta na klip, efekat se primenjuje onoliko puta koliko ste ga dodali. Na primer, ako ste efekat „Ubrzaj duplo“ dodali dva puta u klip, taj klip će biti reprodukovan četiri puta brže nego originalni klip.

 • Efekat možete da uklonite i tako što ćete na montažnom stolu izabrati ćeliju sa efektom koji želite da uklonite, a zatim pritisnuti taster DELETE.