Meni Više opcija za pokretanje vam omogućava pokretanje sistema Windows u naprednim režimima za rešavanje problema. Meniju možete da pristupite tako što ćete uključiti računar i pritisnuti taster F8 pre nego što se Windows pokrene.

Neke opcije, na primer bezbedni režim, pokreću Windows u ograničenom stanju, pri čemu se pokreću samo osnovni elementi. Ako se problem ne ponovi kada pokrenete računar u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe za osnovne uređaje. Ostale opcije pokreću Windows sa naprednim funkcijama namenjenim administratorima sistema i IT stručnjacima. Za više informacija posetite Microsoft Web lokaciju za IT stručnjake.

Prikaži sve

Popravka računara

Prikazuje listu alatki za oporavak sistema koje možete da koristite za rešavanje problema pri pokretanju, pokretanje dijagnostike ili za oporavak sistema. Ova opcija je dostupna samo ako su alatke instalirane na čvrstom disku računara. Ako imate Windows instalacioni disk, alatke za oporavak sistema se nalaze na instalacionom disku. Za više informacija pogledajte odeljak Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.

Bezbedni režim

Pokreće Windows sa minimalnim skupom upravljačkih programa i usluga. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je bezbedni režim?

Bezbedni režim sa umrežavanjem

Pokreće Windows u bezbednom režimu i uključuje mrežne upravljačke programe i usluge koji su potrebni za pristup Internetu ili drugim računarima na mreži.

Bezbedni režim sa komandnom linijom

Pokreće Windows u bezbednom režimu sa prozorom komandne linije umesto uobičajenog Windows interfejsa. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima.

Omogućavanje vođenja evidencije o pokretanju računara

Kreira datoteku ntbtlog.txt koja prikazuje sve upravljačke programe koji su instalirani tokom pokretanja i koji mogu biti korisni za napredno rešavanje problema.

Omogućite nisku rezoluciju video zapisa (640 × 480)

Pokreće Windows pomoću trenutnog upravljačkog programa za video i koristi nisku rezoluciju i postavke učestalosti osvežavanja. Ovaj režim možete da koristite za uspostavljanje početnih vrednosti postavki prikaza. Za više informacija pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana i Ispravljanje treptanja monitora (učestalost osvežavanja).

Poslednja ispravna konfiguracija (napredne opcije)

Pokreće Windows sa poslednjom konfiguracijom registratora i upravljačkog programa koja je uspešno radila. Za više informacija pogledajte odeljak Korišćenje opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“.

Režim za vraćanje usluga direktorijuma u prethodno stanje

Pokreće Windows kontroler domena koji pokreće aktivni direktorijum, tako da usluge direktorijuma mogu da budu vraćene u prethodno stanje. Ova opcija je namenjena IT stručnjacima i administratorima.

Režim otklanjanja grešaka

Pokreće Windows u naprednom režimu za rešavanje problema koji je namenjen IT stručnjacima i administratorima sistema.

Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja prilikom otkazivanja sistema

Sprečava automatsko ponovno pokretanje sistema Windows ako je otkazivanje sistema Windows uzrokovano greškom. Odaberite ovu opciju samo ako je Windows zaglavljen u petlji, pri čemu Windows otkazuje, pokušava ponovo da se pokrene i iznova otkazuje.

Onemogućavanje nametanja potpisa upravljačkog programa

Omogućava instalaciju upravljačkih programa sa neodgovarajućim potpisima.

Normalno pokretanje sistema Windows

Pokreće Windows u normalnom režimu.