Kada odaberete regionalne i jezičke postavke za računar, kao što su podrazumevani jezik unosa ili raspored tastera na tastaturi, možete primeniti te postavke i na posebne naloge koji se u sistemu Windows nazivaju rezervisani nalozi. Rezervisani nalozi uključuju podrazumevani korisnički nalog i sistemske naloge. Ti nalozi su opisani ispod.

  1. Otvorite opciju „Regionalne i jezičke opcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Regionalne i jezičke opcije.

  2. Izaberite karticu Administrativne postavke, a zatim izaberite stavku Kopiraj na rezervisane naloge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Da biste kopirali trenutne postavke na podrazumevani korisnički nalog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podrazumevani korisnički nalog (novi korisnici). Podrazumevani nalog se koristi kao predložak za kreiranje novih korisničkih naloga. Ova postavka omogućava administratorima da postave podrazumevani format, raspored tastera na tastaturi i prikažu jezik za nove korisnike. Svi korisnički nalozi kreirani na računaru nakon kopiranja postavki na podrazumevani korisnički nalog, imaju primenjene ove postavke. To ne utiče na postojeće korisničke naloge.

    • Da biste kopirali trenutne postavke na sistemske naloge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sistemski nalozi (lokalni sistem, lokalna usluga i mrežna usluga). Sistemski nalozi su specijalni nalozi koje koriste Windows‌ usluge. Ova postavka omogućava administratorima da odrede jezik prikaza i raspored tastera na tastaturi za ekran dobrodošlice. Takođe postavlja jezik prikaza za korisnike koji nisu odredili jezik prikaza.