Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o automatskoj reprodukciji.

Prikaži sve

Podrazumevana radnja za uređaj ili tip medija je podešena, ali želim da je promenim. Kako to da uradim?

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored uređaja ili tipa diska izaberite novu radnju koju želite da koristite.

Kako je moguće sprečiti da me automatska reprodukcija pita koji program želim da koristim?

Postoje dva načina da to uradite:

Potpuno isključivanje automatske reprodukcije

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi automatsku reprodukciju za sve medije i uređaje i kliknite na dugme Sačuvaj.

Isključivanje automatske reprodukcije za samo jedan tip medija

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored svakog tipa medija za koji ne želite da budete upitani izaberite stavku Ne čini ništa i kliknite na dugme Sačuvaj.

Kako da budem siguran da ću svaki put biti upitan za radnju koju želim da odaberem?

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Na listi pored svakog tipa medija za koji želite da budete upitani izaberite stavku Pitaj me svaki put i kliknite na dugme Sačuvaj.

Kako se pokreće ili instalira program sa uređaja ili diska?

Da biste jedanput pokrenuli ili instalirali program, izvršite sledeće korake:

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Desnim dugmetom miša kliknite na uređaj ili jedinicu, a zatim izaberite stavku Pokreni poboljšani sadržaj ili Instaliraj ili pokreni program.

Da bi se program uvek automatski pokretao, izvršite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Odaberite stavku Pokreni poboljšani sadržaj za željeni tip (poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film) ili stavku Instaliraj ili pokreni program za softver ili igre. Imajte u vidu da se na ovaj način pokreće program za sve diskove ovog tipa, a ne samo za disk koji trenutno koristite.

Zašto se funkcija automatska reprodukcija ponaša drugačije kada je program za reprodukciju medija otvoren?

Ako je program za reprodukciju medija otvoren u aktivnom prozoru, on može otkazati automatsku reprodukciju ili sâm reprodukovati sadržaj. Automatska reprodukcija se neće prikazati, a podrazumevana radnja se neće izvršiti. U zavisnosti od vrste medija koji ubacite, neki programi otkazuju automatsku reprodukciju kada su otvoreni.

Šta je poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film?

Poboljšani audio CD ili poboljšani DVD film sadrži dodatne sadržaje u drugim formatima. Na primer, izvođač može da uključi video klipove ili profil umetnika na poboljšani audio CD.

Šta se podrazumeva pod kategorijom „softver i igre“?

Kategorija „softver i igre“ uključuje bilo koji tip medija koji sadrži programe koje treba da instalirate ili igre koje treba da instalirate ili odigrate.

Šta bi moglo da spreči neki uređaj da se pojavi u odeljku „Uređaji“ u opciji „Automatska reprodukcija“?

Ako ste sa računarom povezali uređaj sa volumenom (na primer, USB fleš disk ili eksterni čvrsti disk), taj uređaj se neće pojaviti u odeljku „Uređaji“ u opciji „Automatska reprodukcija“. Da biste pretražili sadržaj uređaja sa volumenom, otvorite stavku Računar.

U opciji „Automatska reprodukcija“ nalazi se samo lista uređaja bez volumena (kao što su, na primer, neki digitalni fotoaparati, video kamere i telefoni). Razlog za to je što ovi uređaji ne koriste standardni sistem datoteka, tako da opcija „Automatska reprodukcija“ ne može da pretražuje sadržaj tih uređaja da bi se videlo koji tipovi datoteka se na njima nalaze.

Zašto pritiskom na taster SHIFT nije moguće izbeći automatsku reprodukciju, kao što je to bilo moguće u operativnom sistemu Windows XP?

Automatska reprodukcija je redizajnirana. Automatska reprodukcija se sada automatski otvara držanjem tastera SHIFT, bez obzira na podrazumevanu postavku.