Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake. Ako niste prijavljeni kao administrator, možete da promenite samo postavke koje se odnose na vaš korisnički nalog.

Pre nego što unesete izmene u ključ registratora ili potključ preporučujemo da izvezete ili napravite rezervnu kopiju ključa ili potključa. Rezervnu kopiju možete da sačuvate na lokaciju koju odredite, poput fascikle na čvrstom disku ili na prenosivi uređaj za skladištenje. Ako unesete izmene koje biste želeli da opozovete, možete da uvezete rezervnu kopiju.

  1. Otvorite alatku „Uređivač registratora“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati regedit u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Pronađite i izaberite ključ ili potključ za koji želite da napravite rezervnu kopiju.

  3. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.

  4. U okviru Sačuvaj u izaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate rezervnu kopiju, a zatim u okviru Ime datoteke otkucajte ime datoteke rezervne kopije.

  5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Za napredne informacije o uređivanju registratora posetite Microsoft Web lokaciju za IT stručnjake.

Napomene

  • Rezervnu kopiju možete napraviti za više ključeva i potključeva, a ne samo za onaj koji menjate, ali to povećava veličinu datoteke rezervne kopije.

  • Pre uređivanja registratora, trebalo bi kreirati tačku vraćanja pomoću alatke „Oporavak sistema“. Tačka vraćanja sadrži informacije o registratoru, a možete je koristiti da biste opozvali promene sistema. Za više informacija potražite temu „Oporavak sistema“ u okviru opcije „Pomoć i podrška“.