Vaša matična stranica će biti prikazana kada prvi put otvorite Internet Explorer ili kada kliknete na dugme PočetakSlika dugmeta „Na početak“, a ona može da se sastoji od jedne stranice ili od skupa stranica. Ako trenutnu kolekciju kartica matične stranice sačuvate kao omiljene lokacije, moći ćete da ih zadržite čak i ako ponovo instalirate Internet Explorer, izbrišete matične stranice ili postavite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti.

Da biste matične stranice sačuvali kao omiljene lokacije

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme Dodaj u omiljene lokacijeSlika dugmeta „Dodaj u omiljene lokacije“, a zatim izaberite stavku Dodaj grupu kartica u omiljene lokacije.
  3. Otkucajte ime koje želite da date grupi kartica (na primer, Rezervna kopija matične stranice), izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate rezervnu kopiju, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Vaše matične stranice će nakon toga biti sačuvane u Centru za omiljene lokacije Slika dugmeta „Centar za omiljene lokacije“ .

Napomena

  • Da biste skup kartica matične stranice iz rezervne kopije vratili u prethodno stanje, kliknite na dugme Centar za omiljene lokacijeSlika dugmeta „Centar za omiljene lokacije“, izaberite fasciklu sa rezervnom kopijom matične stranice, a zatim kliknite na dugme Otvori karticeSlika dugmeta „Otvori u karticama“ . Kliknite na strelicu sa desne strane dugmeta PočetakSlika dugmeta „Na početak“, izaberite stavku Promeni matičnu stranicu, izaberite opciju Koristi trenutni skup kartica kao matičnu stranicu, a zatim kliknite na dugme Da.