Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o BIOS-u.

Prikaži sve

Šta je BIOS?

BIOS je program ugrađen u računare koji pokreće operativni sistem kada uključite računar. Takođe se naziva i sistemski firmver. BIOS je deo hardvera računara i odvojen je od operativnog sistema Windows.

Da li je potrebno da nešto uradim u BIOS-u?

Ne, upravljanje BIOS-om, kao ni promena postavki nisu potrebni. Napredni korisnici mogu da odaberu da promene određene postavke, poput redosleda kojim računar traži uređaje prilikom pokretanja.

Koju vrstu BIOS-a ima moj računar?

Opšte informacije o BIOS-u računara možete da prikažete u fascikli „Sistemske informacije“.

Otvorite stavku „Sistemska informacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Sistemska informacija.

U levom oknu izaberite stavku Rezime sistema, a zatim u desnom oknu pogledajte u okviru Verzija/datum BIOS-a da biste videli proizvođača, verziju i datum izdavanja BIOS-a. Za određene informacije o BIOS-u koji računar koristi pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Web lokaciju proizvođača.

Na koji način su CMOS i ACPI povezani sa BIOS-om?

Dopunski metal-oksidni poluprovodnik (CMOS) odnosi se na čip u računaru koji čuva postavke BIOS-a. Kao rezultat toga, termini CMOS i BIOS ponekad se koriste sa istim značenjem. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je CMOS?

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) jeste industrijski standard koji definiše funkcije upravljanja napajanjem i drugim informacijama za konfiguraciju računara. Neke prethodne verzije BIOS-a ne podržavaju ACPI tako da računar možda neće uspešno ulaziti u napredne režime napajanja poput spavanja ili hibernacije. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Web lokaciju proizvođača računara.

Kako mogu da pristupim BIOS-u računara?

Procedure zavise od proizvođača BIOS-a. Obično morate da pritisnete taster (poput F2, F12, DEL, ESC) ili kombinaciju tastera neposredno po uključivanju računara, ali pre nego što se pokrene Windows. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Web lokaciju proizvođača računara.

Upozorenje

  • Vodite računa prilikom promene postavki BIOS-a. Interfejs BIOS-a je dizajniran za napredne korisnike i moguće je promeniti postavku koja može da spreči ispravno pokretanje računara.

Kako da ažuriram BIOS?

Procedure zavise od proizvođača BIOS-a. Ako smatrate da je potrebno da ažurirate BIOS, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Web lokaciju proizvođača računara.

Upozorenje

  • Ažurirajte BIOS samo ako je to neophodno (na primer, da biste otklonili problem sa kompatibilnošću). To je složen proces i moguće je da računar više neće biti u funkcionalan ako dođe do greške. Uverite se da doslovce pratite uputstva proizvođača.