Blokiranje ili dopuštanje kolačića

Internet Explorer obezbeđuje mnogo različitih načina za kontrolisanje kolačića koji su uskladišteni na računaru. Možete blokirati ili dopustiti kolačiće ili možete odabrati određene lokacije sa kojih prihvatate kolačiće. Kada pravite te vrste promena, one neće delovati na kolačiće koji su uskladišteni na računaru. Zbog toga ćete možda želeti da izbrišete kolačiće koji su već uskladišteni na računaru pre nego što izvršite dole navedene korake. Za više informacija pogledajte odeljak Kolačići: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Blokiranje ili dopuštanje svih kolačića

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke i izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Privatnost, a zatim u opciji Postavke, pomerite klizač na vrh da biste blokirali sve kolačiće ili ga pomerite na dno da biste dopustili sve kolačiće, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Blokiranje kolačića će možda onemogućiti da neke Web stranice budu prikazane ispravno.

Blokiranje ili dopuštanje kolačića na osnovu njihovog tipa

Trebalo bi da odredite opšte tipove kolačića koji su prihvatljivi, a ne da birate određene Web lokacije koje ćete blokirati ili dopustiti. Na primer, možete odabrati opciju blokiranja kolačića sa Web lokacija koje imaju smernice privatnosti ili opciju blokiranja kolačića sa Web lokacija koje skladište lične podatke bez vašeg pristanka. Za više informacija o raznim tipovima kolačića pogledajte odeljak Kolačići: najčešća pitanja.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke i izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Privatnost, pomerite klizač na nivo privatnosti koji želite da postavite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Kako vi pomerate klizač, Internet Explorer daje opis tipova kolačića koji su blokirani ili dopušteni na tom nivou privatnosti.

Blokiranje ili dopuštanje kolačića sa određenih Web lokacija

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke i izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Privatnost, a zatim pomerite klizač na položaj između vrha i dna, tako da ne blokirate ili ne dopuštate sve kolačiće.

 4. Kliknite na dugme Lokacije.

 5. U polje Adresa Web lokacije otkucajte adresu Web lokacije, a zatim kliknite na dugme Blokiraj ili Dopusti.

  Kako kucate, prikazaće se lista Web stranica koje ste već posetili. Možete kliknuti na neku stavku sa liste i ona će biti prikazana u polju Adresa Web lokacije.

 6. Ponovite korak 5 za svaku Web lokaciju koju želite da blokirate ili dopustite. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

 7. Vratite klizač na položaj na kom je bio u početku, a zatim kliknite na dugme U redu.