Blokiranje bezvredne pošte i druge neželjene e‑pošte

Windows pošta vam pomaže da upravljate prijemnim poštanskim sandučetom i da ga zaštitite od neželjenih ‑poruka na sledeći način:

 • Filter neželjene e‑pošte je namenjen da uhvati očigledne neželjene komercijalne e‑poruke (koje se često nazivaju „bezvredna pošta“) i da ih premesti u posebnu fasciklu za neželjenu e‑poštu. Nivo zaštite od neželjene e‑pošte možete povećati ili smanjiti na osnovu količine neželjene e‑pošte koju primate.

 • Možete premestiti e‑poruke iz fascikle „Neželjena e‑pošta“ u prijemno poštansko sanduče.

 • Poruke sa određenih e‑adresa možete blokirati tako što ćete ih dodati na listu blokiranih pošiljalaca.

 • Možete sprečiti blokiranje poruka sa određenih e‑adresa tako što ćete ih dodati na listu sigurnih pošiljalaca.

Prikaži sve

Promena nivoa zaštite od neželjene e‑pošte

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije neželjene e‑pošte.

 3. Izaberite željeni nivo zaštite:

  • Bez automatskog filtriranja. Izaberite ovu opciju ukoliko želite da prestanete sa blokiranjem neželjenih e‑poruka. Međutim, Windows pošta će nastaviti da blokira poruke sa imena domena i e‑adresa sa liste blokiranih pošiljalaca.

  • Nizak. Izaberite ovu opciju ukoliko ne primate mnogo neželjenih e‑poruka i želite da blokirate samo najočiglednije neželjene e‑poruke.

  • Visok. Izaberite ovu opciju ukoliko primate mnogo neželjenih e‑poruka i želite da blokirate što više poruka. Međutim, povremeno treba da pregledate poruke u fascikli „Neželjena e‑pošta“ da biste se uverili da nema valjanih e‑poruka koje su tamo takođe premeštene.

  • Samo sigurna lista. Izaberite ovu opciju ukoliko želite da primate poruke od ljudi ili imena domena sa liste sigurnih pošiljalaca. E‑poruke od ljudi ili imena domena koji se ne nalaze na listi sigurnih pošiljalaca biće tretirane kao neželjene e‑poruke, tako da ovu opciju treba da odaberete samo ako ste sigurni da se svaka osoba ili ime domena od kojih želite da primate poruke nalazi na listi sigurnih pošiljalaca.

Premeštanje poruke iz fascikle „Neželjena e‑pošta“ u prijemno poštansko sanduče

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Kliknite na fasciklu Neželjena e‑pošta.

 3. Kliknite na poruku koju želite da premestite u prijemno poštansko sanduče.

 4. U meniju Poruka postavite pokazivač na stavku Neželjena e‑pošta, a zatim izaberite stavku Označi kao „Nije neželjeno“. Poruka je premeštena u prijemno poštansko sanduče.

  Napomena

  • Iako će označavanje poruke oznakom „Nije neželjeno“ premestiti poruku u prijemno poštansko sanduče, može se desiti da buduće poruke od tog pošiljaoca završe u fascikli „Neželjena e‑pošta“. Da se to ne bi događalo, dodajte pošiljaoca na listu sigurnih pošiljalaca.

Dodavanje pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca

Kada se primi poruka sa e‑adrese koja se nalazi na listi blokiranih pošiljalaca, ona se automatski premešta u fasciklu „Neželjena e‑pošta“. Jedini izuzetak je ukoliko se adresa nalazi i na listi sigurnih pošiljalaca, a u tom slučaju poruka neće biti zavedena kao neželjena zato što lista sigurnih pošiljalaca ima prioritet u odnosu na listu blokiranih pošiljalaca.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Kliknite na poruku od pošiljaoca koga želite da dodate na listu blokiranih pošiljalaca.

 3. U meniju Poruka postavite pokazivač na stavku Neželjena e‑pošta, a zatim izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste blokirali sve buduće poruke od tog određenog pošiljaoca, izaberite stavku Dodaj pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca.

  • Da biste blokirali sve poruke od bilo kog pošiljaoca čije je ime domena (deo e‑adrese nakon znaka @) isto kao ime pošiljaoca, izaberite stavku Dodaj domen pošiljaoca (@example.com) na listu blokiranih pošiljalaca.

Napomena

 • Ako želite da dodate pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca, a poruka od tog pošiljaoca nije dostupna, možete ručno da dodate adresu pošiljaoca. Da biste to uradili, u meniju Poruka postavite pokazivač na stavku Neželjena e‑pošta, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e‑pošte. Izaberite karticu Blokirani pošiljaoci, kliknite na dugme Dodaj, otkucajte e‑adresu koju želite da blokirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

Dodavanje pošiljaoca na listu sigurnih pošiljalaca

Kada se primi poruka sa e‑adrese koja se nalazi na listi sigurnih pošiljalaca, ona neće biti premeštena u fasciklu „Neželjena e‑pošta“.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Kliknite na poruku od pošiljaoca kojeg želite da dodate na listu sigurnih pošiljalaca.

 3. U meniju Poruka postavite pokazivač na stavku Neželjena e‑pošta, a zatim izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste dozvolili sve buduće poruke od tog određenog pošiljaoca, izaberite stavku Dodaj pošiljaoca na listu sigurnih pošiljalaca.

  • Da biste dozvolli sve poruke od bilo kog pošiljaoca čije je ime domena isto kao ime pošiljaoca, izaberite stavku Dodaj domen pošiljaoca (@example.com) na listu sigurnih pošiljalaca.

Napomena

 • Ako želite da dodate pošiljaoca na listu sigurnih pošiljalaca, a poruka od tog pošiljaoca nije dostupna, možete ručno da dodate adresu pošiljaoca. Da biste to uradili, u meniju Poruka postavite pokazivač na stavku Neželjena e‑pošta, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e‑pošte. Izaberite karticu Sigurni pošiljaoci, kliknite na dugme Dodaj, otkucajte e‑adresu koju želite da dozvolite, a zatim kliknite na dugme U redu.