Pregledanje, protok i preuzimanje digitalnih medija sa lokacije „Mediji na mreži“ u programu Windows Media Center

Windows Media Center nudi brojne partnerske programe kroz lokaciju „Mediji na mreži“ za obogaćivanje iskustva u zabavi. Na primer, možete igrati igre po zahtevu, deliti slike, pronalaziti digitalnu muziku i radio programe, preuzimati filmove i gledati video zapise preko Interneta. Neki od ovih programa će već biti instalirani na Windows Media Center računaru, neki će zahtevati instalaciju, a drugi će raditi preko Interneta bez instalacije.

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Pristupanje novim programima

  • Na početnom ekranu pomerite se do dugmeta Mediji na mreži, a zatim kliknite na neku od ikona pored biblioteke programa, na primer šta je novo.

Pristupanje instaliranim programima

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Mediji na mreži, a zatim kliknite na dugme biblioteka programa.

Napomene

  • Windows Media Center omogućava jednostavno ripovanje, narezivanje, skladištenje i organizovanje lične muzike, video zapisa, slika i snimljenih TV programa. Poštujte prava drugih na intelektualnu svojinu i nemojte bez dozvole kopirati ili na drugi način upotrebljavati materijal zaštićen autorskim pravima. Primeri materijala zaštićenog autorskim pravima uključuju dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekciju, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i šifrovani MP3 format).

    Neovlašćeno korišćenje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i kršenje međunarodnog zakona o autorskim pravima i može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava. Kopiranje ili deljenje neovlašćenog materijala takođe krši uslove korišćenja, sporazum koji ste prihvatili kada ste instalirali operativni sistemWindows Vista. Saznajte više o uslovima korišćenja ovde.

  • Dodatne ikone koje se pojavljuju u okviru Mediji na mreži na početnom ekranu u programu Windows Media Center razlikuju se u zavisnosti od zemlje/regiona.