U aplikaciji Windows Media Center možete da narezujete mnoge različite tipove CD-ova i DVD-ova. To vam omogućava da odlučite koji tip DVD-a ili CD-a želite da kreirate na osnovu toga kako i šta želite da koristite da biste reprodukovali sadržaj nakon njegovog narezivanja na disk.

Sledeća slika prikazuje izabranu opciju nareži cd/dvd u okviru Zadaci.

Slika izabrane opcije narezivanja cd-a/dvd-a
Izabrana je opcija „nareži cd/dvd“

Informacije o narezivanju DVD-ova i CD-ova u aplikaciji Windows Media Center, uključujući tipove diskova koje možete da narežete, potražite u odeljku Narezivanje CD-a ili DVD-a: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Narezivanje snimljene TV emisije ili druge video datoteke na DVD

Ako računar nema TV tjuner, za reprodukovanje i snimanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center neophodan je opcionalni analogni ili digitalni TV tjuner.

Snimljene TV emisije ili druge video datoteke koje su prikazane u biblioteci medija u aplikaciji Windows Media Center možete da narežete na DVD koji možete da reprodukujete u DVD plejeru ili na računaru. Kada narezujete video datoteke na DVD, datoteke se konvertuju kako biste mogli da ih reprodukujete na standardnom DVD plejeru. Narezivanje TV emisije na DVD može dugo da potraje, a vreme potrebno za narezivanje TV emisije na DVD zavisi od različitih faktora: dužine dodatih video datoteka, sistemskih resursa računara i brzine DVD pisača.

 1. Pokrenite Windows Media Center. Ubaciti upisivi DVD u DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Narezivanje CD-a ili DVD-a koje se prikazuje u aplikaciji Windows Media Center ili se na početnom ekranu pomerite do stavke Zadaci i izaberite stavku nareži cd/dvd.

 3. Na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju Video DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Pomoću tastature otkucajte ime za DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Izbor medija izaberite opcije Snimljeni TV program ili Video biblioteka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na TV emisiju ili video zapis koje želite da dodate na disk tako da se na izabranoj TV emisiji ili video datoteci pojavi oznaka potvrde i kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako želite da na disk dodate još video datoteka, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Ponovite korake 5-7 dok ne dodate snimljene TV emisije i video zapise na disk koji želite da narežete.

 9. Kada dodate sve video datoteke koje želite da narežete, na ekranu Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Nareži DVD.

 10. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 11. Kad se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje kreiranja diska kliknite na dugme Gotovo.

Narezivanje muzike, slika i video zapisa na CD ili DVD sa podacima

U aplikaciji Windows Media Center na CD ili DVD možete da arhivirate digitalne medijske datoteke poput muzike, slika i video zapisa da biste ih reprodukovali na drugom računaru. Prilikom narezivanja ovog tipa diska koji se naziva DVD sa podacima ili CD sa podacima digitalne medijske datoteke se pre narezivanja na DVD ne konvertuju u drugi format datoteke – jednostavno se kopiraju na CD ili DVD u originalnom formatu.

 1. Pokrenite Windows Media Center. Ubacite upisivi CD ili DVD u CD ili DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Narezivanje CD-a ili DVD-a koje se prikazuje u aplikaciji Windows Media Center ili se na početnom ekranu pomerite do stavke Zadaci i izaberite stavku nareži cd/dvd.

 3. U zavisnosti od tipa upisivog diska koji ubacite u pisač, na ekranu Izbor formata diska izaberite opcije CD sa podacima ili DVD sa podacima, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Pomoću tastature otkucajte ime za DVD ili CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na ekranu Izbor medija kliknite na prvi tip digitalne medijske datoteke koji želite da dodate na CD ili DVD i kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na TV emisiju, druge video zapise, muziku ili slike koje želite da dodate na disk tako da se na izabranim digitalnim medijskim datotekama pojavi oznaka potvrde i kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako želite da na disk dodate još datoteka, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Ponovite korake 5-7 dok ne dodate sve digitalne medijske datoteke na disk koji želite da narežete.

 9. Kada dodate sve datoteke koje želite da narežete, na ekranu Pregled i uređivanje liste kliknite na dugmad Nareži DVD ili Nareži CD.

 10. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 11. Kad se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje kreiranja diska kliknite na dugme Gotovo.

Narezivanje audio CD-a za reprodukciju na CD plejeru

Muzičke datoteke uskladištene na računaru možete da narežete na upisivi CD kao audio CD. Audio CD-ovi se mogu reprodukovati na većini računara i na CD plejerima kod kuće i u automobilu koji reprodukuju CD-R i CD-RW diskove. Audio CD možete da narežete od različitih tipova digitalnih audio datoteka, uključujući Windows Media Audio (WMA), MP3 ili WAV formate datoteka.

 1. Pokrenite Windows Media Center. Ubacite upisivi CD u CD ili DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Narezivanje CD-a ili DVD-a koje se prikazuje u aplikaciji Windows Media Center ili se na početnom ekranu pomerite do stavke Zadaci i izaberite stavku nareži cd/dvd.

 3. Na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju Audio CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Pomoću tastature otkucajte ime za CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na ekranu Izbor muzike izaberite album, muzički žanr, pesme, spisak numera ili pesme određenog izvođača koje želite da narežete kao audio CD i kliknite na dugme Dalje.

 6. Ako želite da na disk dodate još muzičkih datoteka, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 7. Ponovite 5. i 6. korak dok ne dodate sve digitalne audio datoteke na disk koji želite da narežete.

 8. Kada dodate sve audio datoteke koje želite da narežete, na ekranu Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Nareži CD.

 9. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 10. Kad se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje kreiranja diska kliknite na dugme Gotovo.

Kreiranje DVD projekcije slajdova sa muzikom

Možete da kreirate DVD projekciju slajdova sa muzikom (ili bez nje) i da je narežete na upisivi DVD. DVD projekcija slajdova sadrži slike koje se pojavljuju dok se reprodukuje muzika (ako odaberete da dodate muziku u projekciju slajdova). Vi i druge osobe zatim možete da reprodukujete DVD na računaru ili televizoru.

Kada kasnije budete reprodukovali projekciju slajdova na DVD plejeru, slike se prikazuju u intervalima od sedam sekundi redosledom kojim ste ih dodali na DVD. U isto vreme kada se pojave slike, reprodukuje se muzika redosledom kojim je dodata na DVD.

 1. Pokrenite Windows Media Center. Ubacite upisivi CD ili DVD u CD ili DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Narezivanje CD-a ili DVD-a koje se prikazuje u aplikaciji Windows Media Center ili se na početnom ekranu pomerite do stavke Zadaci i izaberite stavku nareži cd/dvd.

 3. Na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju DVD projekcija slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Pomoću tastature otkucajte ime za DVD projekciju slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na ekranu Izbor medija izaberite opciju Biblioteka muzike, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na ekranu Izbor muzike izaberite album, muzički žanr, pesme, spisak numera ili pesme određenog izvođača koje želite da uključite u DVD projekciju slajdova i kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Na ekranu Izbor medija izaberite opciju Biblioteka slika, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Na ekranu Izbor slika kliknite na fasciklu koja sadrži slike koje želite da uključite u projekciju slajdova, kliknite na svaku sliku koju želite da uključite u projekciju slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Kada dodate sve slike i muziku u projekciju slajdova, na stranici Pregled i uređivanje liste izaberite opciju Nareži DVD.

 11. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 12. Kad se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje kreiranja diska kliknite na dugme Gotovo.

Napomena

 • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.