Narezivanje CD-a ili DVD-a u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o narezivanju CD-ova ili DVD-ova u aplikaciji Windows Media Center.

Prikaži sve

Koje tipove CD-ova mogu da narežem u aplikaciji Windows Media Center?

Da biste narezali CD u aplikaciji Windows Media Center, morate da imate povezan i instaliran CD pisač na računaru. CD pisač na računaru može biti instaliran unutra ili spolja, u zavisnosti od tipa CD pisača. Unutrašnji CD pisači instaliraju se u jedno od ležišta za disk jedinice na računaru. Spoljašnji CD pisači predstavljaju samostalne disk jedinice koje su povezane sa računarom pomoću USB 2.0 veze ili, u nekim slučajevima, pomoću IEEE 1394 veze.

Za narezivanje CD-ova u aplikaciji Windows Media Center možete da koristite prazan CD-R ili CD-RW disk. Tipovi upisivih CD-ova koje treba da koristite zavise od tipa upisivih CD-ova koje podržava CD pisač i tipa diska koji želite. Kada narezujete CD-ove, trebalo bi da znate da ne mogu svi CD plejeri da reprodukuju CD-RW diskove. Windows Media Center možete da koristite za narezivanje sledećih tipova CD-ova:

 • Audio CD. Kada narezujete audio CD, Windows Media Center konvertuje digitalne audio datoteke u audio format koji standardni CD plejeri mogu da prepoznaju i reprodukuju. Audio CD-ovi se mogu reprodukovati na većini računara i na CD plejerima kod kuće i u automobilu koji reprodukuju CD-R i/ili CD-RW diskove. Audio CD možete da narežete iz Windows Media Audio (WMA), MP3 ili WAV formata audio datoteka

  Neke digitalne audio datoteke mogu da budu zaštićene i vi možda nećete moći da ih narežete na CD, u zavisnosti od prava na korišćenje medija koja je dobavljač ili vlasnik sadržaja dodelio određenim digitalnim audio datotekama.

 • CD sa podacima. CD sa podacima može da skladišti oko 700 megabajta (MB) muzike, slika ili video datoteka. CD-ovi sa podacima takođe su korisni ako želite da napravite rezervnu kopiju datoteka sa podacima. Kada narezujete CD sa podacima u aplikaciji Windows Media Center, digitalne medijske datoteke se ne konvertuju iz jednog formata u drugi i samo se kopiraju na CD. Međutim, imajte na umu da neki CD plejeri i računari možda neće moći da reprodukuju CD-ove sa podacima ili neke tipove datoteka koji se mogu narezati na CD sa podacima.

Koje tipove DVD-ova mogu da narežem u aplikaciji Windows Media Center?

Da biste narezali DVD u aplikaciji Windows Media Center, morate da imate povezan i instaliran DVD pisač na računaru. DVD pisač na računaru može biti instaliran unutra ili spolja, u zavisnosti od tipa DVD pisača. Unutrašnji DVD pisači instaliraju se u jedno od ležišta za disk jedinice na računaru. Spoljašnji DVD pisači predstavljaju samostalne disk jedinice koje su povezane sa računarom pomoću USB 2.0 veze ili, u nekim slučajevima, pomoću IEEE 1394 veze.

Tip upisivog DVD diska koji ćete koristiti zavisi od DVD pisača. Određeni DVD pisači mogu narezivati samo određene tipove upisivih DVD-ova. Na primer, neki DVD pisači mogu da snimaju samo na DVD+R ili DVD+RW ili na DVD-R ili DVD-RW diskove. Međutim, drugi DVD pisači dozvoljavaju narezivanje na sve navedene tipove upisivih DVD-ova. Da biste utvrdili koje tipove DVD-ova vaš DVD pisač može narezivati, pogledajte uputstvo koje se dobili sa DVD pisačem.

Pod uslovom da DVD pisač podržava rezanje na te tipove diskova, u aplikaciji Windows Media Center možete da narežete DVD koristeći neki od sledećih tipova upisivih ili ponovo upisivih DVD-ova: DVD+R, DVD+RW, DVD-R i DVD-RW.

U aplikaciji Windows Media Center možete da narezujete sledeće tipove DVD-ova:

 • Video DVD. Kada narezujete video DVD, Windows Media Center konvertuje sve izabrane video datoteke u video format koji standardni DVD plejeri mogu da prepoznaju i reprodukuju. Takođe, u mnogim slučajevima, video DVD možete da reprodukujete i na računaru pomoću aplikacije Windows Media Center.

 • DVD sa podacima. Kada narezujete DVD sa podacima u aplikaciji Windows Media Center, digitalne medijske datoteke se ne konvertuju iz jednog formata u drugi i samo se kopiraju na DVD. DVD-ovi sa podacima su korisni ako želite da napravite rezervnu kopiju digitalnih medijskih datoteka, a DVD disk sa jednom stranom može da uskladišti oko 4,7 gigabajta (GB) muzike, slika ili video datoteka. Na primer, možda ćete želeti da napravite rezervnu kopiju svih različitih digitalnih fotografija koje ste uskladištili na računaru, kao i muzičkih i video datoteka. Međutim, imajte na umu da neki DVD plejeri i računari možda neće moći da reprodukuju DVD-ove sa podacima ili neke tipove datoteka koji se mogu narezati na DVD sa podacima.

  CD-ovima ili DVD-ovima sa podacima kasnije može da se pristupi samo na računaru, ne i na korisničkim elektronskim uređajima kao što su samostalni CD plejeri i DVD plejeri.

  Neke digitalne medijske datoteke ili sadržaj mogu da budu zaštićeni i, kada se arhiviraju na CD ili DVD, možda nećete moći da ih reprodukujete na drugim računarima. Prava na korišćenje medija mogu da navode način upotrebe datoteke i da li prava na korišćenje medija ističu. Na primer, prava na korišćenje medija mogu da navode da li možete da kopirate datoteku na prenosni uređaj ili da je reprodukujete na drugom računaru.

  Neke snimljene TV emisije ili video datoteke mogu da budu zaštićene. Zaštićene video datoteke možda nećete moći da narežete na DVD, u zavisnosti od prava koja je video datotekama dodelio vlasnik sadržaja, njegov pošiljalac ili televizijska kuća.

 • DVD sa projekcijom slajdova. Kada narezujete DVD sa projekcijom slajdova u aplikaciji Windows Media Center, izabrane slike se kodiraju u MPEG-2 video datoteku i sve izabrane audio datoteke se kodiraju u Dolby Digital audio format. Za DVD sa projekcijom slajdova slike se prikazuju dok se reprodukuje muzika. DVD sa projekcijom slajdova možete da reprodukujete u standardnom DVD plejeru, kao i na računaru u aplikaciji Windows Media Center.

Koliko video sadržaja u proseku može da stane na upisivi DVD prilikom narezivanja video DVD-a?

Količina video sadržaja koja može da stane na DVD zavisi od tipa upisivog DVD koji koristite.

Sledeća lista prikazuje procenjenu veličinu video zapisa koji može da stane na DVD prilikom narezivanja video DVD-a u aplikaciji Windows Media Center. Tip DVD medijuma koji možete da koristite zavisi od DVD pisača koji imate instaliran na računaru.

 • Tip DVD medijuma: jednostrani jednoslojni

  Prosečna količina video i audio sadržaja: 120 minuta

 • Tip DVD medijuma: jednostrani dvoslojni

  Prosečna količina video i audio sadržaja: 220 minuta

Šta određuje trajanje narezivanja DVD-a?

Trajanje narezivanja DVD-a određuju sledeći faktori:

 • Dostupni sistemski resursi na računaru. Brzina procesora računara, količina dostupnog prostora na disku i količina RAM-a igraju ulogu u utvrđivanju vremena koje će biti potrebno za kodiranje video zapisa i njegovo narezivanje na DVD.

 • Brzina DVD pisača, kao i tip upisivog DVD medijuma koji koristite. Brži DVD pisač sa bržim upisivim DVD-ovima dovodi do umanjenja vremena narezivanja u poređenju sa narezivanjem DVD-a pomoću sporijeg DVD pisača sa sporijim upisivim DVD-ovima.

 • Dužina video zapisa na DVD-u. Kada koristite Windows Media Center za kreiranje video DVD-a, svi video i audio zapisi prvo se moraju konvertovati u format video i audio datoteke koji DVD plejeri mogu da dešifruju i reprodukuju. Narezivanje dugačkih video zapisa će trajati duže.

  Možda ćete želeti da na DVD uključite digitalne slike i muziku kada kreirate DVD projekciju slajdova. Slike i muzika se kodiraju u MPEG-2 video formatu i Dolby Digital audio formatu, tako da će produžiti vreme potrebno za kreiranje i narezivanje DVD-a sa projekcijom slajdova.

Zašto se pojavljuje obaveštenje da će kvalitet biti umanjen kada dodam nekoliko video datoteka na video DVD?

Ako na video DVD dodate nekoliko različitih video datoteka, na primer snimljenih TV emisija, videćete obaveštenje. Ovo obaveštenje se prikazuje zbog toga što će Windows Media Center pokušati da uklopi izabrane video datoteke na disk. Međutim, da bi sve izabrane video datoteke stale na disk, kvalitet svake datoteke može biti umanjen. Tako dolazi do umanjenja kvaliteta video datoteka na konačnom DVD-u u poređenju sa DVD-om koji sadrži manje video datoteka.

Zašto dobijam pitanje da li želim da preskočim neku datoteku prilikom narezivanja audio CD-a?

Pre nego što narezivanje počne, Windows Media Center izvršava početnu proveru datoteka na listi za narezivanje. U nekim slučajevima datoteka može da ima grešku koja sprečava njeno narezivanje ili može da bude zaštićena pravima na korišćenje medija koja zabranjuju njeno narezivanje na audio CD ili ograničavaju koliko puta datoteka može da bude narezana na audio CD. Kada Windows Media Center tokom početne provere naiđe na neke datoteke sa problemom, obaveštenje vam daje opciju da preskočite datoteke i nastavite da narezujete ostale datoteke na listi ili da zaustavite proces narezivanja kako biste pokušali da rešite problem. Ako Windows Media Center pronađe probleme sa nekim drugim datotekama nakon početne provere, moraćete da rešite probleme ili uklonite datoteke sa liste za narezivanje da biste mogli da nastavite narezivanje.

Napomene

 • Da biste u aplikaciji Windows Media Center reprodukovali i snimali televiziju uživo, potreban vam je analogni ili digitalni TV tjuner. Ako uz računar niste dobili TV karticu, možda možete da je dodate. Informacije o nabavci TV kartice potražite u članku Pronalaženje pomoći za TV karticu ili se obratite proizvođaču računara.

  Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.