Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Da. U ovoj verziji sistema Windows moguće je ponovno kreiranje particije na čvrstom disku pomoću funkcije „Smanjivanje“ u okviru alatke „Upravljanje diskovima“. Postojeću particiju ili volumen možete smanjiti da biste stvorili nedodeljeni prostor na disku na kome možete kreirati novu particiju ili volumen. (Termini „particija“ i „volumen“ često se koriste sa istim značenjem.)

  1. Otvorite alatku „Upravljanje računarom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na ikonu Upravljanje računarom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. U oknu za navigaciju, u okviru opcije Skladištenje izaberite stavku Upravljanje diskovima.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na volumen koji želite da smanjite, a zatim izaberite stavku Smanji volumen.

  4. Sledite uputstva na ekranu.

Za detaljne informacije o načinu smanjivanja volumena, otvorite alatku „Upravljanje diskovima“, na traci sa menijima kliknite na dugme Pomoć, izaberite stavku Teme pomoći, izaberite karticu Sadržaj, a zatim izaberite stavku Upravljanje diskovima: dobro došli, izaberite stavku Upravljanje osnovnim volumenima, a zatim izaberite stavku Smanjivanje osnovnog volumena.

Napomene

  • Ako na čvrstom disku imate više particija, možete brisati i kreirati particije na nedodeljenom prostoru koji je stvoren. Kada izbrišete particiju, svi podaci na njoj će biti obrisani.

  • Particije možete ponovo kreirati na čvrstom disku i pomoću programa za kreiranje particija nezavisnog proizvođača. Nekoliko nezavisnih proizvođača nudi programe koji vam omogućavaju da ponovo kreirate particije na čvrstom disku bez brisanja podataka.