Otkazivanje štampanja

Ako ne želite da štampate nešto što ste već poslali na štampač, zadatak za štampanje možete otkazati—čak i ako je u toku. Ako štampanje nije moguće otkazati izvršavanjem sledećih koraka, potražite dugme za otkazivanje ili opciju u meniju na samom štampaču.

Prikaži sve

Otkazivanje štampanja sa računara

Možete otkazati sopstveno štampanje. Da biste otkazali štampanje drugog korisnika, morate imati dozvolu za upravljanje dokumentima na štampaču. Za više informacija pogledajte odeljak Šta su dozvole za štampač?

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Dvaput kliknite na štampač koji koristite.

  3. U opciji redosled štampanja desnim tasterom miša kliknite na dokument čije štampanje želite da prekinete, a kliknite na dugme Otkaži.

Otkazivanje svih stavki u redosledu štampanja

Da biste otkazali štampanje svih stavki, morate imati dozvolu za upravljanje dokumentima na štampaču. Za više informacija pogledajte odeljak Šta su dozvole za štampač?

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Dvaput kliknite na štampač koji koristite da biste otvorili opciju redosled štampanja.

  3. U meniju Štampač izaberite stavku Otkaži sve dokumente. U zavisnosti od štampača, stavka koja se trenutno štampa će se možda odštampati ali će štampanje preostalih stavki biti otkazano.

Saveti

  • Dvaput kliknite na ikonu Štampač da biste brzo prikazali zadatke za štampanje koji su u toku Slika ikone štampača na sistemskoj traci poslova na sistemskoj traci poslova.
  • Da biste prikazali dozvole za štampač, desnim tasterom miša kliknite na štampač koji koristite, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na svoje korisničko ime. Ako računar pripada domenu, dozvole za štampač možda kontroliše administrator.