Evo odgovora na uobičajena pitanja o certifikatima.

Prikaži sve

Koja je funkcija certifikata?

Certifikati se primarno koriste za proveru identiteta osobe ili uređaja, potvrdu identiteta usluge ili za šifrovanje datoteka. Obično uopšte ne bi trebalo da razmišljate o certifikatima. Međutim, možda ćete videti poruku koja vam saopštava da je certifikat istekao ili da je nevažeći. U tim slučajevima trebalo bi da sledite uputstva u poruci. Za više informacija pogledajte odeljak Traženje ili obnavljanje certifikata.

Kada mi treba certifikat?

Certifikate obično dobijate automatski. Na primer, certifikat vam je potreban da biste koristili bezbednu Web lokaciju za transakciju, kao što je kupovina ili korišćenje banke na mreži. Potreban vam je certifikat i ako želite da šifrujete datoteku koristeći sistem šifrovanja datoteke. U oba ova slučaja, automatski ćete dobiti certifikat.

Kada mi treba certifikat koji neću automatski da dobijem?

Ako želite certifikat za ličnu upotrebu, možda ga nećete automatski dobiti. Na primer, ako želite da zaštite e‑poštu digitalnim potpisom, moraćete sami da nabavite certifikat.

Kako da dobijem certifikat koji ne dobijam automatski?

Obratite se autoritetu za certifikaciju i zatražite certifikat. Na primer, ako želite da zaštite e‑poštu digitalnim potpisom, moraćete da nabavite lični certifikat. Autoriteti za certifikaciju, kao što su kompanije VeriSign ili Thawte, nude lične certifikate. Za više informacija pogledajte odeljak Traženje ili obnavljanje certifikata.

Šta je autoritet za certifikaciju?

Autoriteti za certifikaciju su organizacije koje izdaju certifikate. Oni ustanovljavaju i potvrđuju verodostojnost javnih ključeva koji pripadaju osobama ili drugim autoritetima za certifikaciju i proveravaju identitet osobe ili organizacije koja je zatražila certifikat.

Šta su nepouzdani certifikati?

Nepouzdani certifikat je certifikat koji je autoritet za certifikaciju opozvao ili certifikat koji je iz drugih razloga postavljen u fasciklu „Nepouzdani certifikati“ na računaru. Ako autoritet za certifikaciju otkrije da su identifikacioni podaci koje je neko dao da bi dobio certifikat lažni, taj certifikat će biti opozvan. Kada se certifikat opozove, premešta se u fasciklu „Nepouzdani certifikati“ i više se ne može koristiti.

Da li moram da napravim rezervne kopije svojih certifikata?

Za većinu certifikata ne mora da se pravi rezervna kopija. Ipak, ako šifrujete datoteke sistemom šifrovanja datoteka (EFS), trebalo bi da napravite rezervnu kopiju EFS certifikata da ne biste izgubili podatke. Za više informacija o pravljenju rezervnih kopija EFS certifikata pogledajte odeljak Pravljenje rezervne kopije certifikata sistema šifrovanja datoteka (EFS).

Kako mogu da vidim svoje certifikate?

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Certifikate na računaru možete videti tako što ćete otvoriti opciju „Upravljač certifikatima“.

Otvorite opciju upravljač certifikatima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati certmgr.msc u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Koje su različite vrste certifikata?

Ovo su neki od najčešćih tipova certifikata i oblici njihovog korišćenja:

Tip certifikata Korišćenje
Tip certifikata

Sistem šifrovanja datoteka

Korišćenje

Šifrovanje i dešifrovanje dokumenata.

Tip certifikata

Potvrda identiteta servera

Korišćenje

Potvrda identiteta servera za računare koji se povezuju sa njim.

Tip certifikata

Potvrda identiteta klijenta

Korišćenje

Potvrda identiteta računara za server sa kojim se povezuje.

Tip certifikata

Bezbedna e‑pošta

Korišćenje

Šifrovanje i digitalno potpisivanje e‑pošte.

Tip certifikata

Potpisivanje kôdom

Korišćenje

Potvrda identiteta izdavača programa. Na primer, ako preuzmete ActiveX program, njegov digitalni potpis potvrđuje da ga je izdala organizacija koja je navedena kao izdavač.

Tip certifikata

Oporavak datoteke

Korišćenje

Oporavak šifrovane datoteke ako je EFS certifikat slučajno izbrisan ili oštećen.

Zašto mi treba certifikat da bih koristio sistem šifrovanja datoteka (EFS)?

EFS koristi ključ za šifrovanje da bi šifrovao podatke. Ključ za šifrovanje je povezan sa certifikatom. Certifikat šifrovanja i ključ će biti kreirani za vas kada prvi put šifrujete datoteku ili fasciklu.