Menjanje tipa datoteke slike (format datoteke)

Iako digitalne slike mogu imati različite formate datoteka, većina slika na računaru je verovatno u najčešće korišćenom JPEG formatu. Većina digitalnih fotoaparata čuva slike u JPEG formatu da bi se održao dobar vizuelni kvalitet bez kreiranja velikih datoteka. Pored toga, većina programa može da otvori slike koje su sačuvane u JPEG formatu.

Ako imate neku sliku koja je sačuvana u drugom formatu datoteke kao što su TIFF ili rasterska slika, možete napraviti njenu kopiju u JPEG formatu. Takođe je moguće sačuvati kopiju JPEG slike u drugom formatu. Kada sačuvate kopiju slike u nekom drugom formatu, originalna slika se ne zamenjuje.

Čuvanje slike u drugom tipu datoteke

  1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

  2. Kliknite na sliku koju želite da promenite.

  3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Otvori, a zatim izaberite stavku Bojanka.

    Otvoriće se Bojanka sa prikazanom slikom.

  4. U meniju Datoteka programa Bojanka izaberite stavku Sačuvaj kao.

  5. Kliknite na listu Sačuvaj kao tip i izaberite tip datoteke u koji želite da konvertujete sliku.

  6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomene

  • Ako slike u JPEG formatu želite da zaštitite od dodatnog gubitka vizuelnog kvaliteta, možete ih sačuvati TIFF u formatu koji za razliku od JPEG formata ne dovodi do gubitka vizuelnog kvaliteta prilikom svakog uređivanja i čuvanja slike.

  • Bojanka ne podržava sve formate datoteka. Na primer, Bojanka ne može da otvori sliku u RAW formatu. Za tipove datoteka koje Bojanka ne podržava, trebalo bi da koristite neki program za uređivanje slika.