Možete podesiti da računar proizvodi zvuk prilikom određenih događaja, npr. kada se prijavite ili kada primite novu e‑poruku. Windows ima nekoliko različitih zvučnih šema koje se reprodukuju za uobičajene događaje programa. Pored toga, neke teme radne površine imaju svoje zvučne šeme.

Prikaži sve

Primenjivanje zvučne šeme

  1. Otvorite opciju „Audio uređaji i zvučne teme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Zvuk.

  2. Izaberite karticu Zvuci, a zatim u okviru stavke Zvučna šema izaberite zvučnu šemu koju želite da koristite.

Promena pojedinačnih zvukova računara

  1. Otvorite opciju „Audio uređaji i zvučne teme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Zvuk.

  2. Izaberite karticu Zvuci, a zatim sa liste Događaji programa izaberite događaj čiji zvuk želite da promenite.

  3. U okviru Zvuci izaberite zvuk koji želite da dodelite događaju. Ako se zvuk koji želite da upotrebite ne nalazi na listi, kliknite dugme Potraži da biste ga pronašli.

Savet

  • Za probnu reprodukciju zvuka sa liste Zvuci pritisnite dugme Reprodukuj.

Čuvanje zvučne šeme

Ako izvršite promene pojedinačnih zvukova u zvučnoj šemi, možete da sačuvate izmene tako što ćete sačuvati novu zvučnu šemu.

  1. Otvorite opciju „Audio uređaji i zvučne teme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Zvuk.

  2. Izaberite karticu Ss, a zatim na listi Događaji programa svakom događaju dodelite željeni zvuk.

  3. U okviru Zvučna šema kliknite na dugme Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime za novu zvučnu šemu.