Promena prikaza kontrolne table u klasični prikaz

Klasični prikaz kontrolne table vam je možda poznat ako ste koristili ranije verzije sistema Windows.

  1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla.

  2. U levom oknu izaberite stavku Klasični prikaz.

Napomena

  • Da biste se vratili u prikaz po kategorijama, izaberite stavku Kontrolna tabla - glavni prozor.