Plan napajanja je skup hardverskih i sistemskih postavki za upravljanje potrošnjom i štednjom napajanja računara. Planove napajanja možete koristiti kako biste uštedeli struju, povećali performanse sistema ili balansirali štednju energije i performanse. Možete promeniti određene postavke u svakom od tri podrazumevana plana napajanja — Balansirani, Ušteda energije i Visoke performanse. Ili možete kreirati sopstveni plan na osnovu jednog od ovih planova. Podrazumevani planovi su dizajnirani da odgovaraju potrebama većine korisnika računara. Ako podrazumevani plan ne odgovara vašim potrebama (čak i kada promenite neke postavke), možete kreirati sopstveni plan na osnovu nekog podrazumevanog plana napajanja.

Prikaži sve

Promena postojećeg plana napajanja

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru plana koji želite da promenite kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 3. Na stranici Promena postavki plana odaberite postavke prikaza i stanja spavanja koje želite da koristite kada računar radi na bateriju ili na struju.

Napomena

 • Da biste promenili dodatne postavke napajanja, izaberite stavku Promeni više opcija za postavke napajanja, a zatim promenite postavku koju želite.

Kreiranje sopstvenog plana napajanja

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja, na oknu zadataka, izaberite stavku Kreiraj plan napajanja.

 3. Na stranici Kreiranje plana napajanja izaberite plan koji najviše odgovara tipu plana koji želite da kreirate.

  Na primer, ako želite da kreirate plan za uštedu energije, izaberite plan Ušteda energije.

 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime za plan napajanja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Promena postavki plana odaberite postavke prikaza i režima spavanja koje želite da koristite kada računar radi na bateriju ili kada je priključen na struju, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Ako koristite mobilni računar, plan se pojavljuje u okviru Planovi prikazani na meraču baterije. Ako koristite stoni računar, plan se pojavljuje u okviru Predviđeni planovi. Plan na kojem ste zasnovali svoj plan napajanja je premešten i nalazi se u okviru Dodatni planovi.

Napomena

 • Plan koji ste upravo kreirali automatski postaje aktivan plan. Da biste aktivirali neki drugi plan napajanja, izaberite taj plan.

Brisanje plana

Ako ste kreirali planove koje više ne koristite ili vam nisu potrebni, izbrišite ih. Možete izbrisati svaki od tri podrazumevana plana napajanja (Balansirani, Ušteda energije i Visoke performanse).

Oprez

 • Kada izbrišete plan, on se više ne može vratiti u prethodno stanje.

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Ako želite da izbrišete aktivni plan, postavite neki drugi plan napajanja kao aktivni plan.

 3. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru plana koji želite da izbrišete kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 4. Na stranici Promena postavki plana kliknite na dugme Izbriši ovaj plan napajanja.

 5. Kada vam to bude zatraženo, kliknite na dugme U redu.