Menjanje postavki funkcije „Sprečavanje izvršavanja podataka“

Sprečavanje izvršavanja podataka (DEP) je bezbednosna funkcija koja sprečava oštećenja od virusa i drugih bezbednosnih pretnji tako što nadgleda programe, proveravajući da li koriste sistemsku memoriju na bezbedan način.

Ako izaberete da zaštitite sve programe, i dalje možete isključiti DEP za pojedinačne programe. Ako sumnjate da program ne radi ispravno kada je DEP uključen, proverite kod proizvođača programa da li postoji verzija ili ispravka programa koja je kompatibilna sa funkcijom DEP pre nego što promenite bilo kakve postavke funkcije DEP.

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. Kliknite na dugme Više opcija za postavke sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Na kartici Performanse kliknite na dugme Postavke.

 4. Izaberite karticu Sprečavanje izvršavanja podataka, a zatim izaberite opciju Uključi DEP za sve programe i usluge, osim onih koje izaberem.

  Prikaži sve

  Isključivanje funkcije DEP za pojedinačne programe

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored programa za koji želite da isključite funkciju DEP, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako se program ne nalazi na listi, kliknite na dugme Dodaj. Potražite fasciklu Programske datoteke, pronađite izvršnu datoteku za dati program (imaće oznaku tipa datoteke .exe), a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Uključivanje funkcije DEP za pojedinačne programe

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu pored programa za koji želite da uključite funkciju DEP, a zatim kliknite na dugme U redu.