Možete da podesite Windows da automatski instalira važne i preporučene ispravke ili da instalira samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Preporučene ispravke mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski. Da biste saznali više o tipovima ispravki koje Microsoft objavljuje, pogledajte ovaj članak baze znanja na Web lokaciji „Microsoft pomoć i podrška“.

Ako ne želite da se ispravke instaliraju automatski, možete da odaberete da dobijete obaveštenje kada ima ispravki koje se primenjuju na vaš računar, tako da možete da ih preuzmete i instalirate sami ili možete da podesite Windows da automatski preuzme ispravke, a zatim da vas obavesti da biste mogli sami da ih instalirate.

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

  2. U levom oknu kliknite na dugme Promeni postavke.

  3. Kliknite na opciju automatskog ažuriranja koju želite.

  4. Da biste dobili važne i preporučene ispravke za računar, u okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi preporučene ispravke prilikom preuzimanja, instalacije ili obaveštavanja o ispravkama.

  5. Kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

  • Ako isključite automatsko ažuriranje, redovno proveravajte da li postoje nove ispravke. Za više informacija pogledajte odeljak Instaliranje ispravki za Windows.