Promena opštih postavki u programu Internet Explorer

Prikaži sve

Kako da postavim matičnu stranicu?

Matična stranica je prikazana kada prvi put pokrećete Internet Explorer. Možete da kreirate jednu matičnu stranicu ili skup kartica matičnih stranica tako što ćete dodati više Web adresa. Za više informacija pogledajte odeljak Promena matične stranice programa Internet Explorer.

Kako da izbrišem istoriju pregledanja Weba i privremene Internet datoteke?

Možete izbrisati privremene Internet datoteke, kolačiće, istoriju pregledanja Weba, uskladištene unose obrasca i uskladištene lozinke. Za više informacija pogledajte sledeće teme pomoći:

Šta su postavke pretraživanja i kako da ih promenim?

Postavke pretraživanja vam omogućavaju da dodate ili uklonite dobavljače pretrage koji se koriste u polju za pretragu. Možete odabrati i podrazumevanog dobavljača pretrage.

Za više informacija pogledajte sledeće teme pomoći:

Šta mogu da uradim sa postavkama kartica?

Postavke pregledača sa karticama vam omogućavaju da promenite način na koji Internet Explorer radi sa karticama. Za više informacija pogledajte odeljak Pregledanje pomoću kartica: najčešća pitanja.

Šta su postavke izgleda?

Sledeća tabela opisuje postavke izgleda u programu Internet Explorer'.

Postavka
Funkcija postavke

Boje

Omogućava vam da postavite podrazumevane boje teksta i pozadine. Za informacije o menjanju boja pogledajte odeljak Promena boja i fontova koji se koriste za Web stranice.

Fontovi

Omogućava vam da promenite fontove koji se koriste prilikom prikazivanja Web stranica. Za informacije o promeni fontova pogledajte odeljak Promena veličine teksta na Web stranici u programu Internet Explorer.

Jezici

Omogućava vam da odaberete koji jezik ćete koristiti za prikaz Web stranica i na traci adrese. Za više informacija o menjanju jezika pogledajte odeljak Promena jezičkih postavki u programu Internet Explorer.

Pristupačnost

Omogućava vam da podesite Internet Explorer da zanemaruje boje, stilove fontova i veličine fontova koji su određeni na Web stranici i da koristi boje koje vi odredite. Možete odrediti i opis stila da biste ga koristili za oblikovanje Web stranica. Za više informacija pogledajte odeljak Promena boja i fontova koji se koriste za Web stranice i Korišćenje vlastitog opisa stila za oblikovanje Web stranica.