Možete da prilagodite dužinu držanja pritisnutog tastera pre nego što znak na tastaturi počne da se ponavlja, brzinu kojom se ponavlja znak na tastaturi i brzinu treptanja kursora.

Prikaži sve

Da biste promenili odlaganje pre ponavljanja znakova na tastaturi

  1. Otvorite stavku „Tastatura“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Tastatura.

  2. U okviru Ponavljanje znakova pomerite klizač Odlaganje ponavljanja nalevo da biste povećali vreme držanja pritisnutog tastera pre nego što se ponovi znak na tastaturi. Pomerite klizač nadesno da biste umanjili vreme pre ponavljanja znakova.

Menjanje brzine kojom se ponavljaju znakovi na tastaturi

  1. Otvorite stavku „Tastatura“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Tastatura.

  2. U okviru Ponavljanje znakova pomerite klizač Brzina ponavljanja nalevo da bi se znakovi na tastaturi sporije ponavljali ili nadesno da bi se brže ponavljali.

Menjanje brzine treperenja kursora

  1. Otvorite stavku „Tastatura“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Tastatura.

  2. Pomerite klizač Brzina treperenja kursora nadesno da biste povećali brzinu treperenja kursora. Ako pomerite klizač do kraja nalevo, kursor će prestati da treperi.