Miš možete da prilagodite na različite načine, kao što su zamenjivanje funkcija tastera miša, podešavanje pokazivača miša da bude uočljiviji i menjanje brzine točka za pomeranje.

Prikaži sve

Promena načina na koji funkcionišu tasteri miša

 1. Otvorite opciju „Miš“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver, a zatim izabrati stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Dugmad i uradite nešto od sledećeg:

  • Za zamenu funkcija desnog i levog tastera miša potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni primarno i sekundarno dugme.

  • Da biste promenili brzinu kojom morate da kliknete na tastere da biste izvršili radnju dvostrukog klika, pomerajte klizač Brzina dvoklika prema opciji Sporo ili Brzo.

  • Da biste uključili funkciju „Zaključavanje klika“ koja vam omogućava markiranje ili prevlačenje bez držanja tastera miša pritisnutog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi funkciju „Zaključavanje klika“.

Promena izgleda pokazivača miša

 1. Otvorite opciju „Miš“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver, a zatim izabrati stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Pokazivači i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili izgled svih pokazivača, kliknite na listu Šema, a zatim izaberite novu šemu pokazivača miša.

  • Da biste promenili pojedinačni pokazivač, sa liste Prilagodi izaberite pokazivač koji želite da promenite, kliknite na dugme Potraži, izaberite pokazivač koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Promena načina na koji funkcioniše pokazivač miša

 1. Otvorite opciju „Miš“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver, a zatim izabrati stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Opcije pokazivača i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili brzinu kojom se pokazivač miša kreće, pomerite klizač Izaberite brzinu pokazivača prema opciji Sporo ili Brzo.

  • Da bi pokazivač radio preciznije kada sporo pomerate miš, potvrdite izbor u polju za potvrdu Povećaj preciznost pokazivača.

  • Da biste ubrzali proces izbora opcije kada se pojavi dijalog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski pomeri pokazivač na podrazumevano dugme u dijalogu.

   Napomena

   • Neki programi ne podržavaju ovu postavku. U nekim programima ćete morati da pomerite pokazivač miša na dugme na koje želite da kliknete.

  • Da biste olakšali pronalaženje pokazivača kada ga pomerate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži trag pokazivača, a zatim pomerite klizač prema opciji Kratak ili Dug da biste smanjili ili povećali dužinu traga pokazivača.

  • Da biste se osigurali da pokazivač ne zaklanja tekst koji kucate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij pokazivač tokom kucanja.

  • Da biste pronašli pogrešno postavljeni pokazivač pritiskom na taster CTRL, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži položaj pokazivača prilikom pritiska na taster CTRL.

Promena načina na koji funkcioniše točak miša

 1. Otvorite opciju „Miš“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver, a zatim izabrati stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Točak i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odredili broj redova za koje će se ekran pomeriti sa svakim okretom točka miša, izaberite stavku Za sledeći broj redova, a zatim u polje unesite željeni broj redova za pomeranje.

  • Da biste pomerali ceo ekran ili tekst svakim klikom na točak miša, izaberite stavku Za jedan ekran.

  • Ako miš ima točak koji podržava horizontalno pomeranje, u polje Pomerajte točak miša da biste pomerili sledeći broj znakova istovremeno unesite željeni broj znakova za horizontalno pomeranje prilikom nagiba točka nalevo ili nadesno.