Promena rezolucije ekrana

Rezolucija ekrana se odnosi na jasnoću teksta i slika na ekranu. Što je rezolucija veća, stavke su jasnije. Stavke takođe izgledaju manje tako da veći broj njih može da stane na ekran. Što je rezolucija manja, manji broj stavki staje na ekran, ali su zato veće i uočljivije. Međutim, u slučaju veoma malih rezolucija slike mogu da imaju iskrzane ivice.

Na primer, 640 × 480 je manja, a 1600 × 1200 je veća rezolucija ekrana. CRT monitori obično imaju rezoluciju od 800 × 600 ili 1024 × 768. LCD monitori bolje podržavaju veće rezolucije. Mogućnost povećavanja rezolucije ekrana zavisi od veličine i mogućnosti monitora, kao i od tipa grafičke kartice.

Slika radne površine sa visokom rezolucijom ekrana
Tekst i slike su oštriji i manji ako se koriste veće rezolucije ekrana
Slika radne površine sa niskom rezolucijom ekrana
Sa manjim rezolucijama ekrana tekst je veći i lakše se čita, ali na slikama dolazi do efekta blokova i na ekran staje manje stavki
  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. U okviru Rezolucija pomerite klizač na željenu rezoluciju i kliknite na dugme Primeni.

Napomene

  • Promena rezolucije ekrana je vidljiva svim korisnicima koji se prijavljuju na računar.

  • Kada na monitoru podesite rezoluciju koju on ne podržava, ekran će postati crn na nekoliko sekundi dok se monitor vraća na prvobitnu rezoluciju