Postoji izvestan broj postavki koje možete da prilagodite da biste poboljšali narezivanje u programu Windows Media Player.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Narezivanje i izaberite stavku Više opcija.

 2. Izvršite neku od sledećih promena:

  • Brzina narezivanja Obično nije potrebno podešavati brzinu narezivanja osim ako imate problema sa narezivanjem. U tom slučaju, smanjenje brzine narezivanja može da otkloni problem. Ova postavka se odnosi na sve pisače koje koristite sa računarom.

  • Automatski izbaci disk nakon narezivanja Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da CD-ovi budu automatski izbačeni nakon narezivanja.

  • Primeni nivelisanje jačine zvuka na numere na CD-u. Ako narezujete pesme koje su prvobitno zapisane sa različitim nivoima jačine zvuka, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste razlike u jačini zvuka pesama na audio CD-ovima koje narezujete sveli na najmanju meru. To će vam pomoći da ne morate da prilagođavate jačinu zvuka tokom reprodukcije CD-a.

  • Dodaj listu svih narezanih datoteka na disk u ovom formatu Prilikom narezivanja diska sa podacima, Player kreira spisak numera na kojem se nalaze datoteke koje se narezuju, a zatim uključuje spisak numera na disku. Ako uređaj za reprodukciju podržava spiskove numera, stavke će se reprodukovati onim redosledom kojim su bile prikazane na listi za narezivanje. Podrazumevano, spisak numera je datoteka sa oznakom tipa datoteke .wpl. Ako želite da reprodukujete diskove sa podacima na uređaju koji ne podržava .wpl spiskove numera, možete koristiti .m3u format.

  • Koristi informacije o medijima za raspoređivanje narezanih datoteka u fasciklama na disku. Izaberite ovu opciju ako želite da datoteke narezane na CD-ove ili DVD-ove sa podacima organizujete u sledeće fascikle: \Music\Artist\Album, \TV, \Video i \Picture (ova fascikla će obuhvatiti i deo originalne putanje datoteke). Ako iz datoteka nedostaju informacije o medijima kao što su album i izvođač, one će biti uskladištene u fasciklama sa naslovom Nepoznat izvođač\Nepoznat album. Da biste to sprečili, pre narezivanja se uverite da datoteke sadrže informacije o albumu i izvođaču. Ako je potrebno, možete da dodate ili uredite informacije o medijima za datoteke. Ako ne izaberete ovu opciju, sve narezane datoteke se skladište zajedno u osnovnoj fascikli na disku.

  • Uklopi više muzike na disk konvertovanjem na nižu brzinu protoka. Ako želite da na CD ili DVD sa podacima stane više datoteka, možete da konvertujete datoteke na manju veličinu pre narezivanja. Pored konvertovanja na manju veličinu, datoteke u MP3 ili WAV formatu takođe će biti konvertovane u WMA format. Ako narežete bilo koje datoteke koje su iste ili niže brzine protoka od navedene, te datoteke neće biti konvertovane. Imajte na umu da će se vreme potrebno za narezivanje povećati kada konvertujete datoteke i da kvalitet zvuka može biti osetno slabiji.

Napomena

 • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.