Windows Media Player možete da koristite za ripovanje (ili kopiranje) zapisa sa audio CD-ova na računar, nakon čega numere koje ste ripovali postaju datoteke na računaru. Postoji izvestan broj postavki koje možete da prilagodite da bi ripovanje bolje funkcionisalo.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Ripovanje i izaberite stavku Više opcija.

 2. Izvršite neku od sledećih promena:

  • Lokacija. Kliknite na dugme Promeni ako želite da skladištite ripovane datoteke u drugoj fascikli na računaru.

  • Ime datoteke Kliknite ako želite da koristite drugu konvenciju imenovanja ripovanih datoteka. Informacije o primeni promena konvencije imenovanja ili fascikle za skladištenje na prethodno ripovane datoteke potražite u članku Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

  • Format. Odaberite format za datoteke koje se kreiraju tokom ripovanja. Podrazumevani format je Windows Media Audio koji optimizuje ravnotežu između veličine datoteke i kvaliteta zvuka i koji podržavaju određeni kompatibilni uređaji. Listu kompatibilnih uređaja potražite na lokaciji Windows 7 centar za kompatibilnost. Ostale dostupne opcije su:

   • Windows Media Audio Pro, koji je dizajniran za korišćenje na prenosnim uređajima sa malim kapacitetom za skladištenje, poput mobilnih telefona, kod kojih povećana efikasnost formata poboljšava kvalitet zvučnog zapisa pri niskim brzinama protoka. Imajte na umu da neki uređaji ne podržavaju ovaj format.

   • Windows Media Audio (promenljiva brzina protoka), koji može da smanji veličinu datoteke, ali ripovanje može trajati duže.

   • Windows Media Audio Lossless, koji obezbeđuje najbolji kvalitet zvučnog zapisa, ali povećava veličinu datoteke.

   • MP3 i WAV (bez gubitaka), koji obezbeđuju dodatnu fleksibilnost.

   Izabrane opcije primenjuju se na zapise koje ćete ubuduće ripovati, a Player se ne može koristiti za promenu formata zapisa koji su već ripovani. Ako niste sigurni koji format najviše zadovoljava vaše potrebe, možete da pokušate sa ripovanjem u različitim formatima i postavkama kvaliteta, kao i preslušavanjem razlika da biste mogli da odlučite.

  • Zaštiti muziku od kopiranja Izaberite ovu opciju ako želite da ripovane datoteke budu zaštićene pravima na korišćenje medija. Više informacija o zaštiti od kopiranja potražite u odeljku Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

  • Ripuj CD po umetanju. Ako izaberete ovu opciju, možete da odaberete opciju Samo kada se nalazi na kartici „Ripovanje“ da bi ripovanje automatski počelo po umetanju CD-a samo kada odete na karticu Ripovanje ili da odaberite opciju Uvek da bi ripovanje počelo odmah po umetanju CD-a. Kada je uključena ova funkcija, nećete biti upitani za potvrdu postavki ripovanja muzike, svi zapisi se biraju za ripovanje, a ripovanje će početi bez obzira na to da li imate vezu sa Internetom radi pribavljanja informacija o medijima. Ako se tokom ripovanja ne pronađu informacije o medijima, Player će savetovati da ručno unesete informacije o medijima kada se ripovanje dovrši.

   Ovim postavkama takođe možete pristupiti tako što ćete kliknuti na strelicu ispod kartice Ripovanje, postaviti pokazivač na stavku Automatski ripuj CD pri umetanju, a zatim napraviti izbor u meniju.

  • Izbaci CD po završetku ripovanja. Ako želite da ripujete nekoliko CD-ova zaredom, korisno je da osim u polju za potvrdu Ripuj CD po umetanju potvrdite izbor i u ovom polju za potvrdu.

  • Audio kvalitet Kvalitet komprimovanja koji se koristi prilikom ripovanja možete da prilagodite. Odaberite postavku kvaliteta koja za vaše potrebe predstavlja najbolji balans kvaliteta i veličine datoteke. Ako niste sigurni koju postavku da koristite, pokušajte da ripujete u različitim formatima i brzinama protoka, a zatim da reprodukujte datoteke. Imajte na umu da kvalitet ne možete da prilagođavate ako ste izabrali format bez gubitaka.

Napomena

 • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.