Možete promeniti boju okvira prozora, „Start“ menija i trake zadataka.

  1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Personalizacija.

  2. Izaberite stavku Boja i izgled prozora.

  3. U okviru Boja i izgled prozora izaberite željenu boju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

  • Ako umesto prozora „Boja i izgled prozora“ vidite dijalog „Postavke izgleda“, tema možda nije podešena na operativni sistem Windows Vista, šema boja možda nije podešena na opciju Windows Aero ili računar ne zadovoljava minimum hardverskih zahteva da bi Windows Aero mogao da se pokrene. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa korisničkim interfejsom WindowsAero.

Promena boja na računaru ako nemate Windows Aero

Ako ste utvrdili da nemate Windows Aero, ipak možete da promenite neke boje na računaru.

  1. Otvorite opciju „Postavke izgleda“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Boja i izgled prozora. Ako dijalog „Postavke izgleda“ ne bude prikazan u donjem delu stranice, izaberite stavku Otvori svojstva klasičnog izgleda.

  2. Kliknite na dugme Više opcija.

  3. Na listi Stavka izaberite deo operativnog sistema Windows za koji želite da promenite boju.

  4. Sa liste Boja izaberite željenu boju.

  5. Ponovite korake od 3 do 4 za svaki deo sistema Windows za koji želite da promenite boju, a zatim kliknite na dugme U redu.