Menjanje datuma i vremena fotografisanja

Digitalni fotoaparati zapisuju datum i vreme fotografisanja. Kada slike sa fotoaparata prebacite na računar, datum i vreme se čuvaju na računaru kao informacije koje su uskladištene za svaku sliku. Nažalost, ove informacije nisu uvek precizne. Na primer, ako ste fotografisali u različitim vremenskim zonama, greška u zapisanom vremenu za ove slike može biti nekoliko sati. Možda su datum i vreme na fotoaparatu pogrešno postavljeni. Takođe, ako skenirate slike datum će se odnositi na datum skeniranja, a ne na datum fotografisanja. Sve ove neusklađenosti je moguće ispraviti.

Prikaži sve

Menjanje datuma i vremena

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Ako sa bočne strane prozora ne vidite okno sa informacijama, na traci sa alatkama kliknite na dugme Informacije da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na sliku koju želite da promenite.

  Da biste izabrali više slika, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na svaku sliku koju želite da promenite.

 4. Kliknite na datum na vrhu okna sa informacijama.

 5. Kliknite na strelicu pored datuma i izaberite ispravan datum na kalendaru.

 6. Kliknite na vreme na vrhu okna sa informacijama.

 7. Izaberite ispravno vreme.

Podešavanja vremena za slike snimljene u drugoj vremenskoj zoni

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na sliku koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Promeni datum fotografisanja.

  Da biste izabrali nekoliko slika, držite pritisnut taster CTRL, kliknite na svaku sliku koju želite da promenite, a kada završite desnim tasterom miša kliknite na jednu sliku.

 3. U polje Promeni za unesite broj sati ili kliknite na strelicu nagore ili strelicu nadole da biste izabrali broj sati. Otkucajte znak minus (-) pre broja da biste novo vreme pomerili unazad.