Promena podrazumevanog programa za e‑poštu

Iako se Windows pošta koristi kao podrazumevani program za e‑poštu od strane Web pregledača i drugih programa koji podržavaju slanje e‑pošte, možete odabrati drugi program za e‑poštu kao podrazumevani. Ukoliko odlučite da ponovo postavite program Windows pošta za podrazumevani program za e‑poštu, to možete uraditi u bilo kom trenutku.

  1. Otvorite opciju „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Podrazumevani programi, a zatim izabrati stavku Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. U okviru stavke Izbor konfiguracije izaberite stavku Prilagođeno.

  3. U okviru stavke Izbor podrazumevanog programa za e‑poštu izaberite program za e‑poštu koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomene

  • Ukoliko imate više instaliranih programa za e‑poštu, možete sakriti veze ka svim neželjenim programima koji se mogu pojaviti u „Start“ meniju, na traci zadataka i radnoj površini tako što ćete opozvati izbor u polju za potvrdu Omogući pristup ovom programu.

  • Kada ih prvi put pokrenete, neki programi za e‑poštu prikazuju poruku sa pitanjem da li želite da koristite taj program kao podrazumevani. Ako odaberete da to uradite, taj program će postati podrazumevani program za e‑poštu, čak i ako ste odabrali drugi program pomoću funkcije „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“ na kontrolnoj tabli.