Promena podrazumevanog operativnog sistema za pokretanje (multiboot)

Ukoliko ste instalirali više od jednog operativnog sistema na računaru, možete izabrati koji od njih će se pokretati kada uključite računar. Više od jednog instaliranog operativnog sistema na računaru često se naziva i multiboot konfiguracija.

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

  2. Kliknite na dugme Više opcija za postavke sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite karticu Više opcija, a zatim u okviru Pokretanje i spasavanje izaberite opciju Postavke.

  4. U okviru Pokretanje sistema, na listi Podrazumevani operativni sistem izaberite operativni sistem koji želite da koristite prilikom uključivanja ili ponovnog pokretanja računara.

Savet

  • Da biste mogli da odaberete operativni sistem koji ćete koristiti kada uključite računar, uverite se da je potvrđen izbor u polju Vreme prikazivanja liste operativnih sistema, a zatim izaberite željeni broj sekundi za prikazivanje liste dostupnih operativnih sistema pre nego što se podrazumevani operativni sistem automatski pokrene.