Možete promeniti format koji Windows koristi za prikaz datuma, vremena, valute i mernih jedinica. Takođe možete promeniti redosled ili tekst sortiranja da bi se podudarali sa pravilima sortiranja koja se koriste u određenoj zemlji ili regionu.

 1. Otvorite opciju „Regionalne i jezičke opcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Regionalne i jezičke opcije.

 2. Izaberite karticu Formati, a zatim na listi Trenutni format izaberite stavku lokalni standard da biste ga koristili za prikaz datuma, vremena, valute i mernih jedinica.

  Možete videti kako će se ove stavke pojaviti u oblasti ispod liste.

  Napomena

  • U ovoj verziji operativnog sistema Windows, administratori mogu da postavljaju prilagođene lokalne standarde. Postoje dva tipa prilagođenih lokalnih standarda: dodatni lokalni standardi i lokalni standardi koji služe kao zamena. Dodatni lokalni standardi sadrže podatke o lokalnim standardima koji nisu dostupni ni sa jednim od trenutnih lokalnih standarda i koji imaju jedinstvena imena. Na primer, neko preduzeće bi moglo da kreira dodatni lokalni standard da bi izašlo u susret određenim potrebama svih svojih zaposlenih. Lokalni standardi koji služe kao zamena su prilagođene verzije lokalnih standarda koji se mogu dobiti sa ovom verzijom operativnog sistema Windows. Na primer, ako neko preduzeće želi da unese malu izmenu u postojeći lokalni standard, npr. da se uveri da zaposleni koriste sat u 24-časovnom formatu, ono bi tu izmenu moglo da unese pomoću lokalnog standarda koji služi kao zamena. Bilo da koristite dodatni lokalni standard ili lokalni standard koji služi kao zamena, uz njegovo ime će se na listi „Trenutni format“ nalaziti zvezdica.

 3. Da biste prilagodili prikaz datuma, vremena, valute i mernih jedinica, izaberite stavku Prilagodi ovaj format i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Izaberite karticu Brojevi da biste promenili način na koji računar prikazuje brojeve. Stavke koje ćete možda želeti da promenite na osnovu formata jezika koji ste odabrali su decimalni simbol i znak za razdvajanje u listi, format koji se koristi za negativne brojeve i početne nule, kao i merni sistem koji se koristi (metrički ili američki).

  • Izaberite karticu Valuta da biste promenili način na koji računar prikazuje vrednosti valuta. Stavke koje ćete možda želeti da promenite na osnovu formata jezika koji ste odabrali su simbol za valutu, formati koji se koriste za pozitivne ili negativne vrednosti i znakovi interpunkcije koje se koriste za razdvajanje brojeva.

  • Izaberite karticu Vreme da biste promenili način na koji računar prikazuje vreme. Za više informacija o postavljanju sata pogledajte odeljak Postavljanje sata.

  • Izaberite karticu Datum da biste promenili način na koji računar prikazuje datum.

   Napomena

   • Ukoliko odaberete lokalni standard koji datume predstavlja u obliku era, koristiće se oznaka „gg“ da bi ukazala na eru sa postavkama dugog i kratkog oblika datuma.