Promena tipova datoteka koje se reprodukuju u programu Windows Media Player

Program Windows Media Player možete da učinite podrazumevanim programom za određeni tip datoteke (format) ili za sve medijske datoteke. Takođe možete da koristite funkciju „Automatska reprodukcija“ da biste učinili program Player podrazumevanim programom koji se koristi kada se u računar ubaci CD ili DVD. Za informacije o tome kako da učinite program Player podrazumevanim plejerom za određeni tip datoteka pogledajte odeljak Promena podrazumevanog muzičkog ili video plejera. Za informacije o tome kako da učinite program Player podrazumevanim programom za sve medijske datoteke i o funkciji „Automatska reprodukcija“ pogledajte odeljak Promena programa koje Windows koristi po podrazumevanoj vrednosti.

Da biste promenili tipove datoteka koje Player reprodukuje po podrazumevanoj vrednosti, morate da budete prijavljeni kao administrator ili član administratorske grupe.

Napomene

  • Player možda neće moći da reprodukuje datoteku iako ste izabrali njen tip. Do toga može doći ako datoteka koristi kodek koji nije instaliran na računaru. Za informacije o kodecima, uključujući i informacije o načinu preuzimanja kodeka pogledajte odeljak Najčešća pitanja o kodecima.

  • Player može da reprodukuje druge tipove datoteka, ali se za njih ne može podesiti kao podrazumevani program. Za više informacija o svim tipovima datoteka koje Player podržava pogledajte odeljak Windows Formati multimedijalnih datoteka programa Media Player.