Promena funkcije dugmeta za napajanje na mobilnom računaru

Po podrazumevanoj vrednosti, pritiskom na dugme za napajanje mobilni računar ulazi u stanje spavanja. Umesto toga možete odabrati da pritiskom na dugme za napajanje postavite mobilni računar u stanje hibernacije ili da se tom prilikom ne desi ništa. Ista postavka se može primeniti na sve planove napajanja ili se različite postavke mogu primeniti na pojedinačne planove napajanja.

Prikaži sve

Primenjivanje iste postavke na sve planove napajanja

  1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

  2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Odaberi funkciju dugmeta za napajanje.

  3. Na stranici Definisanje dugmadi za napajanje i uključivanje zaštite lozinkom pored stavke Kada pritisnem dugme za napajanje odaberite šta želite da mobilni računar uradi kada pritisnete dugme za napajanje kada računar radi na baterije i kada je priključen na struju.

  4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Primenjivanje postavke na određeni plan

  1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

  2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Promeni postavke plana za plan koji želite da promenite.

  3. Na stranici Promena postavki plana kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke napajanja.

  4. Na kartici Više opcija za postavke proširite stavke Dugmad za napajanje i poklopac i Postupak prilikom pritiska na dugme za napajanje, a zatim odaberite šta želite da mobilni računar uradi kada pritisnete na dugme za napajanje kada računar radi na baterije i kada je priključen na struju.

  5. Kliknite na dugme U redu.