Promena glasa naratora

Možete promeniti brzinu, jačinu zvuka i visinu glasa koji narator koristi.

  1. Otvorite naratora tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Narator.

  2. Izaberite stavku Postavke glasa i izvršite neko od sledećih podešavanja:

    • Da biste izabrali drugačiji glas, u polju za potvrdu Izbor glasa kliknite na glas koji želite da koristite.

    • Za brži govor izaberite broj na listi Podešavanje brzine. Što je broj veći, govor je brži.

    • Za glasniji govor izaberite broj na listi Podešavanje jačine zvuka. Što je broj veći, govor je glasniji.

    • Za viši glas izaberite broj na listi Podešavanje visine glasa. Što je broj veći, glas je viši. Viši glas omogućava nekim ljudima da ga lakše čuju.

Narator nije dostupan na svim jezicima. Ako gore navedeni koraci ne funkcionišu, narator nije dostupan za vaš jezik.