Postavke korpe za otpatke možete da promenite tako da odgovaraju vašem načinu rada. Na primer, ako retko praznite korpu za otpatke jer želite da izbegnete odbacivanje datoteka koje ćete možda želeti da spasite, možete da podesite skladište korpe za otpatke na maksimalnu veličinu. Takođe možete da isključite dijalog za potvrdu brisanja koji se pojavljuje svaki put kada pošaljete datoteke u korpu za otpatke ili da izaberete da ne premeštate datoteke u korpu za otpatke prilikom brisanja, već da ih odmah uklonite sa računara.

  1. Na radnoj površini kliknite desnim tasterom miša na stavku Korpa za otpatke, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Opšte postavke i izvršite neku od sledećih radnji:

    • Da biste podesili skladište korpe za otpatke na maksimalnu veličinu, u okviru opcije Lokacija korpe za otpatke, unesite broj u polje Maksimalna veličina koje podešava maksimalnu veličinu izabrane korpe za otpatke (merenu u megabajtima).

    • Da biste isključili dijalog za potvrdu brisanja, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži dijalog za potvrdu brisanja.

    • Da biste odmah prilikom brisanja uklonili datoteke sa računara, izaberite stavku Ne premeštaj datoteke u korpu za otpatke. Ako to uradite, vaše datoteke će uvek biti trajno uklonjene prilikom brisanja.