Menjanje veličine ili rezolucije slike

Možete promeniti veličinu ili rezoluciju digitalne slike menjanjem:

  • Broja piksela. Rezolucija ili oštrina slike zavisi od broja piksela. Na primer, veći broj piksela poboljšava rezoluciju slike što vam omogućava da je odštampate na većem formatu bez gubitka vizuelnog kvaliteta. Međutim, imajte na umu da se sa većim brojem piksela povećava i veličina datoteke slike.

  • Veličine datoteke. Veličina prostora koju slika zauzima na računaru kao i vreme potrebno da se ona pošalje e‑poštom zavisi od veličine datoteke slike. Iako veći broj piksela utiče na povećanje veličine datoteke, tip datoteke slike (na primer JPEG ili TIFF format) više se odnosi na veličinu datoteke. Slika sačuvana u TIFF formatu je mnogo veća nego ista slika sačuvana u JPEG formatu. Ovo je zbog toga što se slike u JPEG formatu mogu komprimovati što dovodi do smanjenja veličine datoteke uz veoma mali gubitak vizuelnog kvaliteta. Možete uštedeti značajnu količinu prostora ako sliku koja nije u JPEG formatu sačuvate u JPEG formatu datoteke, a zatim obrišete originalnu TIFF verziju sa računara.

Prikaži sve

Menjanje broja piksela (rezolucije)

Ako želite da smanjite broj piksela da biste sliku mogli da pošaljete drugoj osobi u e‑poruci, pogledajte odeljak Slanje slika ili video zapisa e‑poštom.

Postoji mnogo dostupnih programa za uređivanje slika koji sadrže funkciju za promenu veličine menjanjem broja piksela.

Menjanje veličine datoteke

Ako želite da smanjite veličinu datoteke da biste sliku mogli da pošaljete drugoj osobi u e‑poruci, pogledajte odeljak Slanje slika ili video zapisa e‑poštom.

Mnogi programi za uređivanje slika vam omogućavaju da promenite nivo kvaliteta slike u JPEG formatu pošto je sačuvate. Kada koristite program za uređivanje slika, u dijalogu Sačuvaj kao potražite opciju za menjanje nivoa komprimovanja ili kvaliteta. Što je niži kvalitet (ili nivo komprimovanja veći), veličina datoteke će biti manja kada je sačuvate.