Kada odaberete lokalni standard za format datuma, vremena, valute i mernih jedinica, Windows će automatski promeniti kalendar da bi odgovarao izboru lokalnog standarda. Međutim, neki regioni podržavaju više tipova kalendara i možda ćete želeti da odaberete tip koji se razlikuje od onog koji izabere Windows.

  1. Otvorite opciju „Regionalne i jezičke opcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Regionalne i jezičke opcije.

  2. Na kartici Oblikovanje izaberite stavku Prilagodi ovaj format.

  3. Izaberite karticu Datum.

  4. Izaberite tip kalendara u okviru stavke Kalendar, na listi Tip kalendara.

    Napomena

    • Lista Tip kalendara je vidljiva samo ako postoji više dostupnih tipova kalendara za izabrani lokalni standard.