Promena izgleda programa Windows pošta

Možete promeniti način na koji Windows pošta prikazuje poruke da biste olakšali pronalaženje određenih tipova poruka. Windows pošta uključuje izvestan broj ugrađenih opcija prikaza, a takođe možete kreirati prilagođene prikaze.

Prikaži sve

Kako mogu da promenim koje poruke se prikazuju na listi poruka?

Windows pošta ima izvestan broj ugrađenih prikaza koje možete koristiti da biste promenili koje poruke se prikazuju.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija da biste promenili koje poruke se prikazuju:

  • Prikaži sve poruke

   Ovaj prikaz navodi sve poruke u trenutnoj fascikli, uključujući nove, stare, pročitane i nepročitane poruke.

  • Sakrij pročitane poruke

   Ovaj prikaz skriva sve pročitane poruke.

  • Sakrij pročitane ili zanemarene poruke

   Ovaj prikaz skriva sve poruke koje ste pročitali ili poruke na koje ste primenili komandu Zanemari razgovor.

  • Prikaži preuzete poruke

   Ovaj prikaz — može se primeniti samo na fascikle IMAP i fascikle diskusionih grupa — navodi poruke čiji je sadržaj preuzet na računar.

  • Grupiši poruke po razgovoru

   Ovaj prikaz navodi poruke grupisane po temi. Radi zajedno sa drugim komandama prikaza, tako da možete, na primer, da grupišete poruke po razgovoru i sakrijete pročitane poruke.

  Takođe postoji jedan broj komandi prikaza koje se pojavljuju u meniju kada čitate diskusione grupe:

  • Sakrij poruke na koje je dat odgovor

   Ovaj prikaz skriva sve poruke diskusione grupe na koje je već odgovoreno.

  • Prikaži samo korisne niti

   Ovaj prikaz navodi samo diskusije koje su drugi čitaoci ocenili kao korisne.

  • Prikaži odgovore na moje poruke

   Ovaj prikaz navodi samo poruke koje predstavljaju odgovore na poruku diskusione grupe koju ste objavili.

Da li mogu da kreiram prilagođene prikaze koji prikazuju samo određene poruke?

Da. Prilagođeni prikazi pružaju veliku fleksibilnost pri izboru poruka koje se prikazuju. Na primer, možete da odaberete da prikažete samo nepročitane poruke od određenog pošiljaoca ili poruke koje sadrže određenu reč.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Definiši prikaze.

 3. Kliknite na dugme Novi.

 4. Izaberite jedan ili više uslova za prikaz koji kreirate. Dok dodajete uslove, u okviru Opis prikaza biće prikazana samo trenutna lista uslova za novi prikaz.

 5. Kliknite na podvučenu reč ili frazu u okviru Opis prikaza da biste odabrali opciju ili uneli vrednost. Na primer, ukoliko ste potvrdili izbor u polju za potvrdu za uslov Gde red „Od“ sadrži ljude, izaberite stavku sadrži ljude sa liste da biste naveli koje ljude želite da uključite u prikaz.

 6. U okviru Opis prikaza izaberite stavku Prikaži/sakrij da biste odabrali da prikažete ili sakrijete poruke koje ispunjavaju uslove prikaza.

 7. Otkucajte ime za prikaz i kliknite na dugme U redu.

Da li mogu da grupišem srodne poruke?

Da. Grupisanje srodnih poruka može vam pomoći da pratite odgovore na date poruke u e‑pošti i razgovorima diskusione grupe. Možete odabrati da li da prikažete samo originalnu poruku ili poruku i sve odgovore na nju.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Grupiši poruke po razgovoru.

 2. Da biste prikazali proširene razgovore za sve poruke, izaberite meni Alatke, izaberite stavku Opcije, izaberite karticu Čitanje, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski proširi grupisane poruke.

Napomena

 • Da biste prikazali originalnu poruku i sve odgovore na nju, kliknite dvaput na znak plus (+) sa leve strane originalne poruke. Da biste prikazali samo originalnu poruku, kliknite dvaput na znak minus (-) pored poruke.

Da li mogu da promenim informacije prikazane na listi poruka?

Da. Sa liste poruka možete ukloniti kolone informacija koje vas ne interesuju, kao i da prikažete dodatne opcionalne informacije. Na primer, možete odabrati da uklonite kolonu koja prikazuje prioritet poruke i dodate kolonu koja prikazuje veličinu poruke.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Izaberite meni Prikaz, a zatim izaberite stavku Kolone.

 3. Da biste dodali kolonu, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena kolone.

 4. Da biste uklonili kolonu, opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena kolone.

 5. Da biste promenili redosled po kome se pojavljuju kolone, kliknite na ime kolone, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.