U programu Windows Media Player imate nekoliko opcija za kontrolu jačine zvuka, uključujući podešavanje nivoa jačine zvuka, prigušivanje tona i smanjivanje razlika u jačini zvuka u okviru jedne ili između više pesama. Zapamtite da ostale softverske i hardverske kontrole mogu da utiču na postavke jačine zvuka i audio efekata u programu Player. Ako naiđete na probleme, pokušajte da podesite audio postavke u operativnom sistemu Windows, fizičke kontrole na zvučnicima, sabvuferu ili pojačalu ili postavke drugog softvera koji koristi za konfigurisanje zvučne kartice na računaru. Za informacije o tome kako da podesite jačinu zvuka u operativnom sistemu Windows pogledajte odeljak Windows Pomoć i podrška.

Prikaži sve

Podešavanje ili prigušivanje jačine zvuka

 • Da biste povećali ili smanjili nivo jačine zvuka, pomerite klizač Jačina zvukaSlika klizača za podešavanje jačine zvuka. Da biste prigušili zvuk, kliknite na dugme Priguši tonSlika dugmeta „Priguši ton“. Da biste vratili zvuk u prethodno stanje, ponovo kliknite na dugme Priguši tonSlika dugmeta „Priguši ton“.

Smanjivanje razlika u jačini zvuka u okviru pesme

Velike oscilacije u jačini zvuka u numeri možete da izbegnete tako što ćete smanjiti razliku između najglasnijih i najtiših tonova. Ova funkcija je dostupna samo za datoteke koje su kodirane pomoću Windows Media Audio 9 Lossless iliWindows Media Audio 9 Professional kodeka.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na stavku Poboljšanja i izaberite stavku Tihi režim.

 2. Kliknite na vezu Uključi i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za manju razliku između glasnih i tihih tonova, izaberite stavku Srednja razlika.

  • Za najmanju razliku između glasnih i tihih tonova, izaberite stavku Mala razlika.

 3. Da biste sakrili postavke, kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ u oknu „Poboljšanja“.

Smanjivanje razlika u jačini zvuka između pesama

Ako se pesme reprodukuju na različitim nivoima jačine zvuka, Player može da niveliše (normalizuje) jačinu zvuka da ne biste morali ručno da podešavate jačinu zvuka na početku reprodukcije svake pesme. Player to radi tako što čita vrednost nivelisanja jačine zvuka unutar datoteke, a zatim podešava jačinu zvuka tokom reprodukcije na odgovarajući način. Nivelisanje jačine zvuka je dostupno samo za datoteke u Windows Media ili MP3 formatu koje sadrže vrednost nivelisanja jačine zvuka. Ova vrednost se automatski dodaje datotekama koje se kreiraju tokom ripovanja. Osim toga, ovu vrednost možete da dodate datotekama na računaru koje ste dodali u biblioteku programa Player. Dodavanje vrednosti ne menja kvalitet datoteke ili način reprodukcije datoteke pomoću drugih plejera ili prenosnih uređaja za medije. Da biste uključili nivelisanje jačine zvuka, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, postavite pokazivač na stavku Poboljšanja i izaberite stavku Pretapanje i automatsko nivelisanje jačine zvuka.

 2. Kliknite na vezu Uključi automatsko nivelisanje jačine zvuka.

 3. Da biste datoteci dodali vrednost nivelisanja jačine zvuka, reprodukujte čitavu datoteku. Player će zatim nivelisati jačinu zvuka za tu datoteku prilikom svake buduće reprodukcije.

 4. Da biste sakrili postavke, kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ u oknu „Poboljšanja“.
 5. (Opcionalno) Da biste datotekama dodali vrednost nivelisanja jačine zvuka, uradite sledeće:

  • Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i kliknite na dugme Dodaj u biblioteku.

  • Izaberite stavku Dodatne opcije i potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj vrednosti nivelisanja jačine zvuka za sve datoteke (sporo).