Promena onoga što se dešava prilikom zatvaranja poklopca mobilnog računara

Kada zatvorite poklopac mobilnog računaraWindows on može da se isključi, ne radi ništa ili pređe u neko od stanja za uštedu energije kao što su spavanje ili hibernacija. Ista postavka se može primeniti na sve planove napajanja ili se različite postavke mogu primeniti na pojedinačne planove napajanja.

Primenjivanje iste postavke na sve planove napajanja

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Odaberi funkciju poklopca.

 3. Na stranici Definisanje dugmadi za napajanje i uključivanje zaštite lozinkom pored stavke Kada zatvorim poklopac, odaberite šta želite da mobilni računar uradi kada radi na baterije i kada je priključen u struju.

  Savet

  • Da biste sačuvali bateriju i brzo nastavili sa radom, izaberite opciju Spavanje. Kada se prenosivi mobilni probudi, Windows za nekoliko sekundi vraća vašu radnu sesiju u prethodno stanje.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Primenjivanje postavke na određeni plan

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Promeni postavke plana za plan koji želite da promenite.

 3. Na stranici Promena postavki plana kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Više opcija za postavke proširite stavke Dugmad za napajanje i poklopac i Postupak prilikom zaklapanja računara, a zatim odaberite šta želite da mobilni računar uradi kada radi na baterije i kada je priključen u struju.

 5. Kliknite na dugme U redu.