Podrazumevani program je program koji Windows koristi kada otvorite određenu vrstu datoteke, kao što je muzička datoteka, slika ili Web stranica. Na primer, ako je na računaru instalirano nekoliko Web pregledača, možete izabrati da jedan od njih bude podrazumevani pregledač.

 • Otvorite opciju „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Podrazumevani programi.

U okviru „Podrazumevani programi“ možete:

 • Podesiti podrazumevane programe. Koristite ovu opciju da biste izabrali programe koje želite da Windows koristi kao podrazumevane. Ako želite da koristite plejer medijskog sadržaja za otvaranje svih medijskih datoteka, koristite ovu opciju.

  Slika postavke u podrazumevanom programu
  Možete da odaberete programe koje Windows koristi po podrazumevanoj vrednosti

  Ako se program ne prikazuje na listi „Programi“

  Ako se program ne prikazuje na listi, možete da ga učinite podrazumevanim koristeći postavljanje dodela.

  1. Otvorite opciju „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Podrazumevani programi.

  2. Izaberite stavku Poveži tip datoteke ili protokola sa programom.

  3. Izaberite tip datoteke ili protokola za koji želite da program bude podrazumevan.

  4. Kliknite na dugme Promeni program.

  5. Izaberite program koji želite da koristite kao podrazumevani za tip datoteke koji ste izabrali ili kliknite na strelicu pored stavke Drugi programi da biste prikazali dodatne programe. (Ako program nije naveden, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli program koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori. Ako nema drugih instaliranih programa koji mogu da otvore taj tip datoteke ili protokola, izbori će biti ograničeni.)

   Slika liste ostalih dostupnih programa
   Ako ne vidite program koji želite da koristite kao podrazumevani, kliknite na strelicu pored stavke „Drugi programi“ da biste videli listu dostupnih programa na računaru
  6. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Ne možete da promenite dodelu za tip datoteke ili protokola i da je ostavite praznu ili nedodeljenu. Morate da izaberete novi program.

  Opcije koje ovde podesite odnose se samo na vaš korisnički nalog. Vaš izbor neće uticati na ostale korisničke naloge na računaru. Da biste promenili pristup programima za sve korisnike računara, pogledajte odeljak Promena podrazumevanih programa korišćenjem funkcije „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“.

 • Povezivanje tipa datoteke ili protokola sa programom. Koristite ovu opciju za fino podešavanje podrazumevanih programa na osnovu tipa datoteke ili protokola. Na primer, možete sve datoteke slike tipa .jpg otvoriti jednim programom, a datoteke slike tipa .bmp drugim.

 • Promena postavki opcije „Automatska reprodukcija“. Takođe možete promeniti programe koje ćete koristiti da biste reprodukovali različite vrste medija, kao što su muzički CD-ovi ili DVD-ovi koji sadrže fotografije. Za više informacija pogledajte odeljak Automatska reprodukcija: najčešća pitanja.

 • Podešavanje podrazumevanih programa na računaru. „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“ je alatka za podešavanje podrazumevanih programa za aktivnosti kao što su pregledanje Weba i slanje e‑pošte za svakog korisnika računara. Za više informacije pogledajte odeljak Promena podrazumevanih programa funkcijom „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“.