Računari na mreži moraju imati jedinstvena imena da bi se mogli identifikovati i međusobno komunicirati. Najbolje je da imena računara budu kratka (15 znakova ili manje) i lako prepoznatljiva.

Preporučujemo da za ime računara koristite samo standardne znakove za Internet. Standardni znaci jesu brojevi od 0 do 9, velika i mala slova od A do Z i znak za crticu (-). Imena računara ne mogu da sadrže samo brojeve niti mogu da sadrže razmake. Ime takođe ne može da sadrži specijalne znakove, poput sledećih:

< > ; : " * + = \ | ? ,

Napomena

  • Neki dobavljači Internet usluga (ISP-ovi) zahtevaju korišćenje određenog imena računara da bi mogli da identifikuju računar i provere valjanost naloga. Ako ISP zahteva određeno ime računara, nemojte menjati ime koje vam daju.

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

  2. U okviru stavke Postavke imena računara, domena i radne grupe kliknite na dugme Promeni postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Na kartici Ime računara kliknite na dugme Promeni.

  4. U okviru Ime računara izbrišite staro ime računara, otkucajte novo ime računara, a zatim kliknite na dugme U redu.