Ako je sa računarom povezano više štampača, možete odabrati koji od njih će se podrazumevano koristiti. Odaberite štampač koji ćete najčešće koristiti. Na ovaj način nećete svaki put morati da izaberete štampač kada štampate u sistemu Windows ili u programima. Podrazumevani štampač možete promeniti u svakom trenutku i izabrati druge štampače za povremene poslove štampanja.

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevani štampač. Oznaka potvrde prikazana na ikoni štampača označava da je to podrazumevani štampač.

Savet

  • Da biste meniju „Start“ dodali prečicu za fasciklu „Štampači“, desnim tasterom miša kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svojstva, a zatim na kartici „Start“ meni kliknite na dugme Prilagodi. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Štampači, a zatim kliknite na dugme U redu.