Možete prilagoditi tastaturu za određeni jezik ili format ako promenite raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera određuje koji će se znak pojaviti na ekranu kada pritisnete tastere na tastaturi. Neki jezici unosa imaju nekoliko rasporeda tastera na tastaturi, a drugi samo jedan. Na primer, možete promeniti raspored tastera na tastaturi iz formata English QWERTY u format English Dvorak. Nakon što promenite raspored, znakovi na ekranu možda neće odgovarati znakovima na tasterima tastature.

Pre nego što promenite raspored tastera na tastaturi, morate dodati jezik unosa i raspored tastera na tastaturi koji želite da Windows koristi. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje jezika unosa.

Prikaži sve

Promena rasporeda tastera na tastaturi

 1. Na traci jezika kliknite na dugme Jezik unosa i izaberite jezik unosa.

  Slika trake jezika
  Traka jezika
 2. Kliknite na dugme Raspored tastera na tastaturi i izaberite raspored tastera na tastaturi.

Napomena

 • Ukoliko ne vidite traku jezika, kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka, postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Traka jezika.

Promena rasporeda tastera na tastaturi na ekranu dobrodošlice

 • Na ekranu dobrodošlice kliknite na dugme Raspored tastera na tastaturiSlika dugmeta za raspored tastera na tastaturi na ekranu dobrodošlice, a zatim izaberite raspored tastera na tastaturi.

  Napomena

  • Ako ne vidite dugme „Raspored tastera na tastaturi“, možda nemate više od jednog jezika unosa ili se regionalne i jezičke postavke možda ne primenjuju na rezervisane naloge. Za više informacija o rezervisanim nalozima pogledajte odeljak Primena regionalnih i jezičkih postavki na rezervisane naloge.