Windows lozinka je lozinka koju koristite da biste se prijavili na računar. Možete doprineti većoj sigurnosti računara tako što ćete redovno menjati Windows lozinku i koristiti jaku lozinku.

  1. Pritisnite tastere CTRL+ALT+DELETE i izaberite stavku Promeni lozinku.

  2. Otkucajte staru lozinku, otkucajte novu lozinku, ponovo otkucajte novu lozinku da biste je potvrdili, a zatim pritisnite taster ENTER.