Promena postavki udaljene radne površine

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o postavkama udaljene radne površine.

Prikaži sve

Mogu li da koristim uređaje i resurse koji se nalaze na računaru ili su deo računara, na primer štampač, čvrsti disk ili ostavu dok sam povezan sa udaljenim računarom?

Da, možete. To se zove preusmeravanje uređaja ili resursa (na primer štampača ili disk jedinice). Evo na koji način da vršite preusmeravanje:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Lokalni resursi.

 3. U okviru stavke Lokalni uređaji i resursi izaberite uređaje ili resurse koje želite da preusmerite. Da biste videli dodatne uređaje, kliknite na dugme Više.

Napomene

 • Ako se povezujete sa računarom koji koristi operativni sistem Windows XP ili Windows Server 2003 i želite da kopirate i nalepite datoteke, izvršite gore navedene korake da biste preusmerili disk jedinicu na ovaj računar na kome se nalazi privremena fascikla. U većini slučajeva to će biti disk jedinica sa oznakom C.

 • Zbog bezbednosnih ograničenja, datoteku sa udaljenog računara ne možete kopirati u osnovnu fasciklu disk jedinice računara osim ako se ne prijavite na računar koristeći podrazumevani nalog administratora.

Šta je novo u vezi sa preusmeravanjem u ovoj verziji sistema Windows?

U ovoj verziji sistema Windows preusmeravanje je poboljšano i prošireno. Sada ste u mogućnosti da preusmeravate plejere medijskog sadržaja koji se zasnivaju na protokolu Media Transfer Protocol (MTP) i digitalne fotoaparate koji se zasnivaju na protokolu Picture Transfer Protocol (PTP).

Preusmeravanje Plug and Play uređaja

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, izaberite karticu Lokalni Resursi, a zatim kliknite na dugme Više.

 3. U okviru stavke Lokalni uređaji i resursi kliknite na znak plus (+) pored stavke Podržani Plug and Play uređaji.

  Na listi će se pojaviti Plug and Play uređaji koji podržavaju preusmeravanje i koji su trenutno priključeni. Ako uređaj koji ste priključili nije na listi, onda uređaj trenutno nije podržan za preusmeravanje.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog uređaja koji želite da preusmerite.

Napomene

 • Sa preusmerenih programa za reprodukciju medija nije moguće vršiti prenos sadržaja zaštićenog upravljanjem digitalnim pravima (DRM).

 • Preusmeravanje Plug and Play uređaja je dostupno samo u verzijama Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate prilikom povezivanja sa udaljenim računarom koji koristi operativni sistem Windows Vista.

 • Preusmeravanje Plug and Play uređaja nije podržano preko kaskadnih veza sa udaljenom radnom površinom. (Kada ste daljinski povezani sa jednim računarom i iz te sesije se povezujete sa drugim računarom, druga veza je kaskadna.) Na primer, Plug and Play uređaj koji je priključen na lokalni računar možete preusmeriti i koristiti kada se povežete sa udaljenim računarom. Međutim, ako se sa prvog povežete sa drugim udaljenim računarom, ne možete preusmeriti i koristiti Plug and Play uređaj sa drugim računarom.

Tokom praćenja gore navedenih koraka takođe možete odabrati automatsko preusmeravanje prilikom budućeg priključivanja ili povezivanja sa disk jedinicama ili uređajima.

Preusmeravanje disk jedinica ili uređaja koji još uvek nisu povezani ili priključeni

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, izaberite karticu Lokalni Resursi, a zatim kliknite na dugme Više.

 3. U okviru stavke Lokalni uređaji i resursi kliknite na znak plus pored stavke Disk jedinice, a zatim izaberite stavku Disk jedinice sa kojima se kasnije povezujem.
  – ili –
  Kliknite na znak plus (+) pored stavke Podržani Plug and Play uređaji, a zatim izaberite stavku Uređaji koje priključujem kasnije.

U verzijama Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate takođe možete da preusmerite Microsoft Point of Service za .NET (POS za .NET) uređaje. Da biste za ove uređaje omogućili preusmeravanje, morate urediti datoteku .rdp datoteku protokola Remote Desktop Protocol, pošto se ovi uređaji ne nalaze na listi lokalnih uređaja i resursa.

Uređivanje .rdp datoteke

Podrazumevana .rdp datoteka je skrivena datoteka koja se nalazi u fascikli „Dokumenti“. Da biste je učinili vidljivom, pogledajte odeljak Prikazivanje skrivenih datoteka.

 1. Otvorite .rdp datoteku u nekom programu za uređivanje teksta, na primer u „Beležnici“.

 2. Dodajte ili promenite sledeći niz:

  redirectposdevices:i:vrednost
  • Ako je vrednost = 0, Microsoft Point of Service za .NET (POS za .NET) preusmeravanje uređaja je onemogućeno.

  • Ako je vrednost = 1, Microsoft Point of Service za .NET (POS za .NET) preusmeravanje uređaja je omogućeno.

Napomena

 • Otvorite program „Beležnica“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Beležnica.

Za više informacija o uređivanju .rdp datoteka posetite stranicu Postavke protokola Remote Desktop Protocol u sistemu Windows Server 2003 i sistemu Windows XP na Microsoft Web lokaciji.

Kako sa udaljenog računara mogu da slušam muziku ili čujem druge zvukove?

Udaljena radna površina je podešena da „prebaci“ zvukove sa udaljenog računara koji podrazumevano koristite. Ako ne možete da čujete zvukove sa udaljenog računara, izvršite ove korake za vraćanje podrazumevanih postavki:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Lokalni resursi.

 3. U okviru stavke Zvuk udaljenog računara izaberite opciju Prebaci na ovaj računar.

Kako se performanse udaljene radne površine mogu poboljšati ako je veza spora?

Možda će biti potrebno da promenite postavke za brzinu veze ili da smanjite broj vizuelnih efekata na udaljenom računaru.

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite stavku Iskustvo.

 3. Ako je neophodno, odaberite odgovarajuću brzinu veze.

 4. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za vizuelne efekte koje želite da koristite ili prikažete. Uopšteno govoreći, što manje efekata izaberete, to će veza biti brža. Izborom stavke Keširanje rasterske slike povećaćete brzinu veze.

Mogu li da sačuvam postavke udaljene radne površine da bih ubuduće mogao da ih koristim?

Da. Izvršite ove korake:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, izaberite postavke koje želite da sačuvate, a zatim na kartici Opšti podaci kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj kao.

Da biste otvorili datoteku postavki, izaberite karticu Opšti podaci, kliknite na dugme Otvori, a zatim izaberite datoteku.

Kako mogu da prekinem vezu sa sesijom udaljene radne površine?

Prekidanje veze bez završetka sesije udaljene radne površine

 • Vezu sa sesijom možete privremeno prekinuti tako što ćete kliknuti na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ na traci veze (horizontalna traka na vrhu ekrana). Na ovaj način programi su i dalje pokrenuti, tako da prilikom sledećeg povezivanja možete nastaviti tamo gde ste stali.

Kraj sesije udaljene radne površine i prekidanje veze

 • U prozoru „Veza sa udaljenom radnom površinom“ kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Napajanje“ i dugmeta „Zaključaj“ u „Start“ meniju , a zatim izaberite stavku Odjavi se.

Kako mogu ponovo da se povežem nakon privremenog prekidanja veze sa sesijom udaljene radne površine?

Povežite se sa udaljenim računarom na uobičajen način. Prilikom sledećeg povezivanja sa udaljenim računarom, veza sa udaljenom radnom površinom će se automatski ponovo povezati sa sesijom koja je bila u toku (ako je udaljeni računar podešen da dozvoli ponovno povezivanje nakon prekinutih sesija).

Mogu li se pri korišćenju veze sa udaljenom radnom površinom koristiti prečice na tastaturi?

Da. Postoje dva načina da to uradite. Udaljeni računar možete podesiti da prepozna prečice na tastaturi koje koristite u sistemu Windows (na primer ALT+TAB) ili možete koristiti prečice na tastaturi servera terminala.

Da biste koristili prečice na tastaturi sistema Windows, izvršite ove korake:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Lokalni resursi.

 3. U okviru stavke Tastatura izaberite opciju Na udaljenom računaru kako bi udaljeni računar mogao da prepozna prečice na tastaturi koje koristite u sistemu Windows. (Za isti rezultat takođe možete odabrati opciju Samo u režimu celog ekrana sve dok koristite vezu sa udaljenom radnom površinom u režimu celog ekrana. Ovo je podrazumevana postavka.)

Da biste koristili prečice servera terminala, pogledajte sledeću tabelu:

Prečica
Opis

ALT+STRELICA NAGORE

Prebacivanje iz jednog programa u drugi sleva nadesno.

ALT+STRELICA NADOLE

Prebacivanje iz jednog programa u drugi zdesna nalevo.

ALT+INSERT

Prolazak kroz programe redosledom kojim su pokrenuti.

ALT+HOME

Prikazivanje „Start“ menija.

CTRL+ALT+BREAK

Prebacivanje između prozora i celog ekrana.

CTRL+ALT+END

Prikazivanje dijaloga Windows bezbednost.

ALT+DELETE

Prikazivanje Windows menija.

CTRL+ALT+ZNAK MINUS (-) na numeričkoj tastaturi

Postavljanje kopije aktivnog prozora u okviru klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i pritiskanje kombinacije tastera ALT+PRINT SCREEN na lokalnom računaru).

CTRL+ALT+ZNAK PLUS (+) na numeričkoj tastaturi

Postavljanje kopije čitave oblasti prozora klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao i pritiskanje tastera PRINT SCREEN na lokalnom računaru).

CTRL+ALT+STRELICA NADESNO

Omogućava vam da se putem „kartica“ prebacite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu matičnog programa (na primer, dugme ili okvir za tekst). Ovo je korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (matični) program.

CTRL+ALT+STRELICA NALEVO

Omogućava vam da se putem „kartica“ prebacite sa kontrola udaljene radne površine na kontrolu matičnog programa (na primer, dugme ili okvir za tekst). Ovo je korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (matični) program.

Prečice CTRL+ALT+BREAK i CTRL+ALT+END su dostupne u svim sesijama udaljene radne površine čak i ako ste udaljeni računar podesili da prepozna prečice na tastaturi sistema Windows.